Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Socialstyrelsen beslutar om reglerna för bemanning i demensomsorgen

den 2 juli 2012 kl. 09:00 Pressmeddelande

Gång på gång upptäcks allvarliga missförhållanden inom äldreomsorgen genom inspektioner och anmälningar. Äldre med demens lämnas utan tillsyn nattetid och personalen räcker inte till. I dag publicerar Socialstyrelsen nya regler om bemanning på äldreboenden där det bor demenssjuka. Behoven ska styra vilken omsorg de får.

– Äldre personer med demens är ofta i behov av mycket omsorg när de flyttar in på särskilt boende. Trots det ser vi löpande exempel på att de lämnas ensamma på nätterna och att det dröjer innan de får hjälp om de har ramlat eller behöver gå på toaletten. Därför har vi beslutat om de nya bindande reglerna för bemanningen på alla äldreboenden där det bor demenssjuka, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Syftet med föreskrifterna är att tydliggöra kommunernas ansvar för att varje boende är bemannat så att de som bor där kan leva ett tryggt och säkert liv. Det ska också bli tydligt för den demenssjuke vad han eller hon har för rättigheter. Reglerna ställer krav på att socialnämnderna utreder och dokumenterar vad varje demenssjuk person behöver hjälp med. Den som driver det särskilda boendet måste också ta fram en plan för hur insatserna ska genomföras och se till att bemanningen anpassas efter det. Det ska dessutom finnas personal dygnet runt som kan ge nödvändig hjälp utan dröjsmål.

Kostnaderna beror på bristerna

Det var i april som förslaget till nya regler skickades ut på remiss till myndigheter, kommuner och organisationer. Nu har Socialstyrelsen tagit ställning till de synpunkter som har kommit in.

– Vi har gjort några ändringar för att förtydliga. Vi har också skalat bort en del detaljreglering och krav på administration. Till exempel har en blankett för att redovisa bemanningen tagits bort, säger Bitte Fritzson, jurist på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen bedömer att föreskrifterna innebär ökade kostnader för kommunerna och enskilda verksamheter, uppskattningsvis mellan fyra och tio miljarder kronor. Några procent av de kostnaderna beräknas behöva gå till handläggning av beslut, uppföljning och genomförandeplan.

– Individanpassad och rättssäker omsorg kräver en viss ökad handläggning. Men för många kommuner blir den stora förändringen att de måste anställa mer omsorgspersonal. Kostnadsökningen beror på att kommunerna i dag inte har tillräcklig bemanning för att tillgodose lagens krav, säger Lars-Erik Holm.

Kan gälla alla äldreboenden

Reglerna börjar gälla den 1 januari 2014. Men kommunerna har redan i dag ett ansvar för att varje särskilt boende är bemannat utifrån de äldres behov. Därför är det angeläget att kommunerna redan nu börjar anpassa sig till de nya kraven. Socialstyrelsen har även fått i uppdrag av regeringen att utöka föreskrifterna så att de kan gälla alla äldreboenden.