Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Hjärt- och kärlsjukdomar vanligaste dödsorsaken

den 26 juli 2012 kl. 09:00 Nyhet

Hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att vara den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det visar rapporten "Dödsorsaker 2011" från Socialstyrelsen.

Förra året avled sammanlagt 89 943 personer i Sverige – 46 346 kvinnor och 43 597 män. Nästan tre fjärdelar av de personer som avled var 75 år och äldre. Hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor.

Förra året avled 34 666 personer till följd av hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är en minskning jämfört med 2010 då siffran var 35 944.

– Hjärt- och kärlsjukdomar var den underliggande dödsorsaken för 39 procent av kvinnorna och 38 procent av männen under 2011. Men samtidigt har dödstalen i denna grupp minskat kraftigt både bland både män och kvinnor sedan slutet av 1980-talet, säger Charlotte Björkenstam, som är statistiker och ansvarig för Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Tumörer var den näst vanligaste dödsorsaken och står för 23 procent av dödsfallen bland kvinnor och för 27 procent bland männen. Dödligheten i lungcancer har ökat stadigt sedan slutet av 1980-talet.

– Bland tumörsjukdomar är lungcancer sedan 2005 den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor. Tidigare var det bröstcancer, säger Charlotte Björkenstam.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland männen. Dödligheten i prostatacancer har totalt sett ökat något sedan 1987, men sjunkit i åldersgruppen 15-74 år. När det gäller magsäckscancer har dödligheten däremot minskat kraftig och halverats både för män och kvinnor mellan 1987 och 2011. 

Kontakt

Charlotte Björkenstam
075-247 36 55