Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Fler personer med diabetes riskerar svåra komplikationer

den 23 januari 2012 kl. 09:00 Pressmeddelande

Andelen personer med diabetes som har farligt höga HbA1c-värden – blodsockervärden – har ökat de senaste åren. Det finns även stora skillnader mellan landstingen när det gäller fotamputationer och vissa landsting måste se över sina rutiner för att minska antalet, anser Socialstyrelsen som har utvärderat den svenska diabetesvården.

Idag finns det cirka 365 000 personer med diabetes i Sverige. Socialstyrelsen konstaterar i utvärderingen att diabetesvården visar positiva resultat i de flesta fall. Samtidigt finns det en rad områden som behöver förbättras.

Ett sådant område är att minska andelen personer med diabetes som har ett högt HbA1c-värde eller ”långtidssocker”. HbA1c är ett mått på långsiktig genomsnittlig blodsockerkontroll. Ett högt värde ökar kraftigt risken för komplikationer.

– Vi ser att gruppen med höga värden har ökat under åren och det är en oroväckande utveckling. De här personerna kan oftare behöva besöka diabetessjuksköterskor och läkare. Om det går för lång tid mellan besöken är risken större att man inte har tillräckligt bra kontroll över blodsockernivån, säger Christina Broman, som är utredare vid Socialstyrelsen.

Utvärderingen pekar på att det finns en rad andra områden där hälso- och sjukvården kan förbättra diabetesvården, bland annat genom att

  • se över rutinerna för att minska antalet fotamputationer ovan fotled som är en följd av svårläkta fotsår orsakade av diabetes. Det finns idag stora skillnader mellan landstingen och amputationer skulle i vissa fall kunna undvikas eller senareläggas om patienten fick god vård och sina fötter regelbundet kontrollerade.
  • se till att fler personer med diabetes screenas för att upptäcka skador på njurarna. Ett tidigt tecken på njurskada är att mycket små mängder äggvita utsöndras i urinen. Om detta upptäcks kan effektiva åtgärder sättas in för att sänka blodtrycket och förbättra kontrollen av blodsockernivån.
  • satsa på förebyggande arbete som att ge råd och stöd så att personer med diabetes motionerar mer och slutar att röka. Rökstopp är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna för att minska riskerna för diabeteskomplikationer.

Utvärderingen visar att kommunernas hälso- och sjukvård kan bidra till att förbättra diabetesvården.

– Det handlar till exempel om att erbjuda utbildning och fortbildning i diabetesvård. En stor andel av personalen ges inte den möjligheten idag, säger Christina Broman.

Utvärderingen av diabetesvården visar även att vården i hög grad använder de Nationella riktlinjerna för diabetesvården 2010 som Socialstyrelsen har tagit fram.