/
/
/

Dags att söka statsbidrag till regionala cancercentrum

den 23 januari 2012 kl. 11:01 Nyhet

Socialstyrelsen fördelar 45 miljoner kronor för fortsatt arbete med att inrätta regionala cancercentrum.

Syfte med bidraget

Statsbidraget ska stödja utvecklingen av en strukturerad regional cancerorganisation för att bidra till ökad jämlikhet i vården.

Ansökningstid

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 5 mars 2012.

Här kan du läsa mer om statsbidraget och ansökningsförfarandet.

 

Kontakt

Åsa Pettersson
075-247 33 64