/
/
/

Socialstyrelsen stödjer nytt sätt att bedöma äldres behov av äldreomsorg

den 21 februari 2012 kl. 16:08 Nyhet

En persons behov av äldreomsorg borde utgå ifrån hans eller hennes förutsättningar och behov, inte utifrån ett utbud av fastslagna tjänster. I det här materialet beskrivs på vilket sätt Socialstyrelsen planerar att arbeta framöver för att implementera en behovsstyrd äldreomsorg med ett nationellt fackspråk.

– Som det är idag kan behovsbedömning se ut såhär; du säger att du behöver hjälp med maten, hemtjänsten erbjuder dig därför hjälp med att handla och laga mat. Men det verkliga problemet är att du inte klarar av att planera vad du ska äta. Då är planering det som du borde få hjälp med. Att byta perspektiv på det här sättet är viktigt om vi vill kunna säga att vi erbjuder ett individuellt stöd, säger Ann-Kristin Granberg, ansvarig utredare på Socialstyrelsen.

Bygger på internationell klassificering av funktionshinderstillstånd

Arbetsmodellen som Socialstyrelsen vill föra ut bygger på ICF, en internationell klassificering för funktionstillstånd. Att gå över till att arbeta utifrån ICF innebär ett första steg mot ett gemensamt fackspråk för äldreomsorgen.

– När vi ser lika på behoven över landet kan vi också dokumentera behov och insatser enhetligt. Med ett gemensamt fackspråk och behovsstyrd omsorg kan varje vårdgivare följa att alla som de stödjer får den omsorg han eller hon ska ha. Kommuner kan också direkt läsa av resultat på övergripande nivå och nationellt kan vi få en bild av kvaliteten på äldreomsorgen.Introduceras för samtliga kommuner under år 2013, säger Ann-Kristin Granberg.

Just nu testar tre kommuner det nya arbetssättet för att ge oss svar på hur det fungerar i praktiken och ihop med deras it-system. Erfarenheterna ska sedan tas med i arbetet med en mer komplett modell som vi planerar att introducera för samtliga kommuner under år 2013.

Socialstyrelsen ska utbilda kommunerna i det nya arbetssättet

De närmsta åren kommer Socialstyrelsen att erbjuda utbildning i det nya arbetssättet till representanter från samtliga kommuner. Dessa representanter ska i sin tur föra kunskaperna vidare till sina respektive kommuner.