/
/
/

Snart dags för kommuner och ideella föreningar att söka utvecklingsmedel för arbete mot våld

den 20 februari 2012 kl. 12:07 Nyhet

Från i år kan både kommuner och ideella föreningar söka medel från Socialstyrelsen för att utveckla sitt arbete mot våld i nära relationer. Under 2012 ska vi fördela 70 miljoner kronor till kommuner och 20 miljoner kronor till ideella föreningar.

Ansökningstid

Vi planerar att utlysa medlen i mitten av mars. Ansökningsperioden blir två månader från den dag som medlen utlystes.

Socialstyrelsen och länsstyrelserna ska utbilda kommuner och ideella föreningar om våld

Förutom att fördela utvecklingsmedlen ska Socialstyrelsen tillsammans med länsstyrelserna arbeta för att ge kommuner och berörda föreningar kunskaps- och metodstöd, så som utbildningar som utgår från Socialstyrelsens handbok om våld.

Här kommer mer information om detta statsbidrag att finnas i mitten av mars.

Kontakt

Almir Cehajic
075-247 31 25

Mer hos oss

Statsbidrag