/
/
/

Nu börjar vi med månadsstatistik om ekonomiskt bistånd

den 29 februari 2012 kl. 10:00 Nyhet

Från och med januari 2012 samlar Socialstyrelsen in statistik om ekonomiskt bistånd från kommunerna varje månad. Idag, den 29 februari, publicerar vi den första statistiken för januari.

Siffrorna är preliminära och anger varje kommuns utbetalda belopp. Den 30 mars presenteras uppdaterad och utförligare statistik för januari, samtidigt som vi publicerar totalbeloppen för februari. Så kommer statistiken att presenteras i slutet av varje månad i fortsättningen.

– När rapporteringen fungerar fullt ut kommer statistiken att ge bättre förutsättningar att följa förändringar vad gäller ekonomiskt bistånd än vi haft hittills, säger Stina Björk, utredare vid Socialstyrelsen och ansvarig för statistiken om ekonomiskt bistånd.

Bortfallet i den första januari-statistiken är 16 procent, 45 av 290 kommuner har inte lämnat några uppgifter.

– Det är ändå ett bra resultat med tanke på att det är den första månadsinsamlingen, säger Stina Björk. Vi hoppas att alla kommuner kommer att kunna leverera månadsuppgifter successivt under året.

Slutlig statistik i februari 2013

All statistik som publiceras under året, även den utförligare, ska betraktas som preliminär. I februari 2013 publicerar vi den slutliga månadsstatistiken för 2012.

Månadsstatistiken om ekonomiskt bistånd kommer att ersätta den hittillsvarande kvartalsstatistiken. Den sista kvartalsstatistiken, som gäller fjärde kvartalet 2011, och därmed hela 2011, publiceras på fredag den 2 mars.