/
/
/

Brister i inrapporteringen till patientregistret

den 3 februari 2012 kl. 09:45 Nyhet

Socialstyrelsen uppmanar alla vårdgivare att rapportera in uppgifter till det nationella patientregistret. Det finns fortfarande brister i inrapporteringen, trots att både privata och offentliga vårdgivare enligt lagen är skyldiga att lämna uppgifter.

Patientregistret innehåller information som används för bland annat statistik, forskning och uppföljning inom den svenska hälso- och sjukvården. Registret används också för att kunna visa att den vård som bedrivs i Sverige är säker och av god kvalitet.

– Det är oerhört viktig för patientsäkerheten att vårdgivarna sköter inrapporteringen som tyvärr är undermålig idag. Vi uppskattar till exempel att mindre än 20 procent av de privata vårdgivarna i öppenvården följer lagen och lämnar in uppgifter till registret, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens generaldirektör.

Lars-Erik Holm har nu skrivit ett brev till både privata och offentliga vårdgivare som uppmanas att lämna in uppgifter och följa lagen om hälsodataregister. Sista datum för inrapportering är den 31 mars 2012.

– Det är angeläget att verksamheterna lämnar uppgifter för att vi ska få en så fullständig bild som möjligt av den svenska hälso- och sjukvården, säger Lars-Erik Holm.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05 

Mer hos oss

Patientregistret