/
/

2012 februari

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under februari 2012.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Nu börjar vi med månadsstatistik om ekonomiskt bistånd 2012-02-29 10:00

  Från och med januari 2012 samlar Socialstyrelsen in statistik om ekonomiskt bistånd från kommunerna varje månad. Idag, den 29 februari, publicerar vi den första statistiken för januari.

 • Vården måste anmäla och spåra ny form av resistens 2012-02-17 11:30

  ESBLCarba är ett nytt allvarligt hot mot patientsäkerheten. För att vården snabbare ska kunna agera mot smittspridningen gör Socialstyrelsen en föreskriftsändring. Läkare måste nu anmäla och smittspåra fynd av bakterier som producerar denna grupp enzymer, eftersom de orsakar infektioner som i det närmaste är omöjliga att behandla med antibiotika.

 • Ingen ska behöva diskutera sina levnadsvanor mot sin vilja 2012-02-14 15:45

  Debattreplik av Socialstyrelsens Lena Weilandt, enhetschef, och Irene Carlsson-Nilsson, utredare, i Läkartidningen den 14 februari 2012.

 • Få sjuksköterskor specialiserade på vård av äldre 2012-02-14 09:00

  Bara 1,6 procent av de sjuksköterskor som arbetar inom vården och omsorgen om äldre är specialutbildade inom vård av äldre. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har genomfört.

 • Psykiskt sjuka äldre missgynnas i vården 2012-02-13 09:00

  Psykiskt sjuka äldre får inte tillgång till specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård i samma utsträckning som yngre personer. Det är också ytterst ovanligt att äldre personer erbjuds samtalsbehandling som till exempel KBT. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

 • Vården brister i uppföljningar av minnesstörningar efter ECT 2012-02-12 10:00

  Socialstyrelsen har granskat ECT, så kallad elchocksbehandling, och funnit brister i dokumentationen i drygt var tredje granskad patientjournal. Även den psykiatriska vårdens uppföljningar av minnesstörningar och andra kognitiva problem i samband med ECT brister.

 • Kommuner tänjer på reglerna 2012-02-09 19:00

  Debattreprik av avdelningschefen Anders Printz i Svenska Dagbladet den 9 februari 2012.

 • Kommuner tänjer på reglerna 2012-02-09 17:00

  Debattreplik av avdelningschefen Anders Printz i Svenska Dagbladet den 9 februari 2012.

 • Stora skillnader i syn- och hörselrehabilitering 2012-02-07 10:00

  Det finns stora skillnader i fråga om rehabilitering för personer med syn- eller hörselnedsättningar i landet. Avgifterna varierar kraftigt och många landsting saknar tillgång till yrkesgrupper som logopeder, psykologer och sjukgymnaster. Dessutom finns brister i rutinerna när en personlig rehabiliteringsplan ska tas fram.

 • Brister i inrapporteringen till patientregistret 2012-02-03 09:45

  Socialstyrelsen uppmanar alla vårdgivare att rapportera in uppgifter till det nationella patientregistret. Det finns fortfarande brister i inrapporteringen, trots att både privata och offentliga vårdgivare enligt lagen är skyldiga att lämna uppgifter.

 • Nya vetenskapliga råd inom donation och transplantation 2012-02-02 14:06

  Till Socialstyrelsens arbete med donation och transplantationsfrågor har två vetenskapliga råd utsetts. Råden kommer att fungera som experter och anlitas av Socialstyrelsen vid behov.

 • Alkoholmissbruket ökar bland äldre 2012-02-01 09:00

  Andelen äldre personer som dricker mycket alkohol och riskerar att utveckla ett beroende ökar. Det gäller främst kvinnor. Det är en av slutsatserna i Socialstyrelsens årliga lägesrapport inom vård och omsorg.