/
/

Nyheter december 2012

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under december 2012.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Kunskap om primärvårdens innehåll och kvalitet behövs 2012-12-21 15:00

  Trots att primärvården står för drygt hälften av vårdinsatserna inom hälso- och sjukvården finns idag ingen möjlighet att på nationell nivå få information om hur den bedrivs. Socialstyrelsen har därför föreslagit regeringen att primärvården ska börja lämna uppgifter till det nationella patientregistret.

 • Kommunernas anhörigstöd behöver utvecklas 2012-12-21 10:00

  Äldreomsorgen i fyra av tio kommuner saknar rutiner för att uppmärksamma de anhörigas behov av stöd. Det visar en utvärdering som Socialstyrelsen presenterar i dag.

 • ”Syftet med registret är att utveckla vården” 2012-12-21

  Debattreplik av Petra Otterblad Olausson och Lars-Erik Holm på Socialstyrelsen i Dagens Nyheter den 21 december 2012.

 • Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2012-12-20 08:15

  För fjärde gången har Socialstyrelsen undersökt äldres uppfattning om hemtjänst och särskilt boende. Resultaten bygger på en enkätundersökning från år 2012 som omfattar knappt 95 000 personer med hemtjänst och särskilt boende.

 • Stora skillnader i landstingens hjärnskaderehabilitering 2012-12-19 09:00

  Patienter med traumatisk hjärnskada får olika rehabilitering beroende på vilket landsting de vänder sig till. Många landsting saknar vissa av de personalkategorier som krävs för att rehabiliteringen ska bli fullgod.

 • Nya former för arbetet med rikssjukvård 2012-12-19 08:55

  Efter årsskiftet startar Socialstyrelsen en ny enhet för högspecialiserad vård som bland annat kommer att ansvara för arbetet med rikssjukvård. Rekryteringen av åtta nya medarbetare pågår.

 • Lågutbildade löper större risk att dö i hjärtinfarkt 2012-12-18 10:50

  Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat kraftigt de senaste tjugo åren. Men fortfarande är dödligheten betydligt högre bland lågutbildade än bland högutbildade – och skillnaden mellan grupperna har ökat.

 • Teckenekonomi på HVB saknar bevisad effekt 2012-12-13 10:00

  Teckenekonomi, en behandlingsmetod för att förändra någons beteende i positiv riktning med hjälp av ”poäng”, förekommer på flera HVB-hem. Men en ny rapport visar att det saknas bevis för att metoden har effekt på placerade ungdomars beteende. I vissa fall har metoden även använts på fel sätt, vilket inneburit kränkningar och bestraffningar.

 • Landstingen olika bra på att fråga om levnadsvanor 2012-12-12 09:00

  Fyra av fem svenskar är positiva till att sjukvården frågar om deras vanor när det gäller tobak, alkohol, mat och motion. Men hur många som faktiskt får frågor om levnadsvanor varierar mellan landstingen. Det visar den första öppna jämförelsen av hälso- och sjukvårdens sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete.

 • Allt fler cancerdiagnoser 2012-12-07 12:10

  Antalet cancerdiagnoser fortsätter att öka i Sverige. Under 2011 rapporterades 57 726 fall av elakartad cancer till cancerregistret, det är en ökning med drygt 4 procent sedan året före. Snabbast ökningstakt har malignt melanom och övrig hudcancer.

 • Att delta i ronden är inte olagligt 2012-12-04

  Debattreplik av Mathias Wallin och Kerstin Risshytt på Socialstyrelsen i Läkartidningen den 4 december 2012.