/
/
/

Skärpta föreskrifter om äldres läkemedel träder i kraft

den 30 augusti 2012 kl. 09:00 Pressmeddelande

Personer över 65 år som i snitt har tre till fyra läkemedel löper en fördubblad risk att dö eller behöva söka vård på akuten. Det visar en ny studie. Den 1 september börjar Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för att förbättra äldres läkemedelsanvändning att gälla.

Även när hänsyn tas till underliggande sjukdom kvarstår den förhöjda risken enligt studien ”Äldre med regelbunden medicinering – antalet läkemedel som riskmarkör”. Äldre över 75 år som använder fem eller fler läkemedel är en viktig målgrupp för Socialstyrelsen. Bland dessa cirka 400 000 personer förekommer idag många problem som kan relateras direkt till felaktig användning av läkemedel.

– Många äldre i den här gruppen använder dagligen ett stort antal olika läkemedel. Samtidigt bidrar det naturliga åldrandet till ökad känslighet för många mediciner. Genom att vården regelbundet erbjuder läkemedelsgenomgångar kan problemen minska och de äldre få en säkrare behandling, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Kartläggning av läkemedel och problem

Enligt de nya föreskrifterna ska en enkel läkemedelsgenomgång erbjudas personer över 75 år som är ordinerade fem eller fler läkemedel. Det innebär att den äldre personens läkemedel kartläggs och att läkemedelsrelaterade problem som går att lösa direkt åtgärdas. Detta ska till exempel ske varje gång någon i denna grupp besöker läkare i den öppna vården, flyttar in i ett särskilt boende eller för första gången får hemsjukvård.

Om det finns behov, till exempel om det finns en misstanke om att patienten har läkemedelsrelaterade problem, ska en mer omfattande och djuplodande granskning erbjudas - en fördjupad läkemedelsgenomgång. Det är alltid en läkare som ytterst har ansvaret för läkemedelsgenomgångarna. Dessutom ska vården i vissa situationer utse en läkare som ansvarar för att följa upp en genomförd läkemedelsgenomgång.

Vägledning utvärderas

Socialstyrelsen håller även på att ta fram en vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka personer. Den ska ge läkare, apotekare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med läkemedelsgenomgångar stöd i vardagen. En preliminär version kommer inom kort att prövas praktiskt på några utvalda platser och Socialstyrelsen planerar att publicera en slutlig version i december.

– Vägledningen är ett konkret verktyg och ett bra komplement till föreskrifterna. Jag hoppas detta bidrar till att vi mycket snart kan se en kvalitetsförbättring när det gäller äldres läkemedelsanvändning. Felaktig användning av läkemedel orsakar varje år skador och lidande hos många äldre helt i onödan. Det är inte acceptabelt, säger Lars-Erik Holm.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Emil Bergschöld
075-247 32 89
(föreskrift om läkemedelshantering)

Pinelopi Lundquist
075-247 39 95
(studien om antalet läkemedel som riskmarkör)

Bassam El-Khouri
075-247 38 69
(vägledning om läkemedelsgenomgångar)