/
/
/

Patientsäkerhet Tema om läkemedel

den 30 augusti 2012 kl. 08:52 Nyhet

Nu finns ett nytt nummer av Patientsäkerhet Tema ute. Den här gången tar vi upp ämnet läkemedel som är centralt för patientsäkerheten.

Läkemedel är en riskfaktor i vården och vissa patientgrupper är extra utsatta. Äldre är en sådan grupp eftersom äldre människor har fler läkemedel och är mer känsliga för läkemedel just på grund av sin ålder. Barn är en annan utsatt patientgrupp då läkemedel nästan alltid är utprovade för vuxna och måste delas och spädas för att passa små barn.

Läs mer och ladda ner Patientsäkerhet Tema om läkemedel

Kontakt

Maria Ennefors
075-247 32 05