/
/
/

Allt färre ammar sina barn

den 29 augusti 2012 kl. 08:00 Nyhet

Amningen fortsätter att minska men skiljer stort i olika delar av Sverige. Samtidigt är det allt färre föräldrar som röker.

Socialstyrelsens statistik för barn födda under 2010 visar att trenden med minskande amning fortsätter. Vid en veckas ålder ammades 97 procent av barnen, vilket tyder på att flertalet kvinnor har för avsikt att amma sitt barn. Vid två månader hade andelen helt eller delvis ammade barn sjunkit till 87 procent och vid fyra månader var siffran 75 procent.

Totalt sett minskade amningen något jämfört med året innan och därmed fortsatte den nedåtgående trenden som pågått sedan 2004.
– Vi ser också stora regionala skillnader. Lägst är andelen i Västmanland där 82 procent av barnen ammades helt eller delvis vid två månaders ålder, medan Stockholm låg i topp med 91 procent, säger utredaren Karin Gottvall.

Minskning över tid

Ammandet minskar successivt med barnets ålder och vid sex månader var det i genomsnitt 63 procent som ammades helt eller delvis. Jämfört med 2004 innebär det en minskning med 9,5 procentenheter.

Internationellt sett är amningsfrekvensen hög i Sverige. WHO:s rekommendation är att barnet ammas helt i sex månader. Under det första halvåret innehåller bröstmjölk all den näring som ett barn behöver för att växa och utvecklas, förutom D-vitamin. Bröstmjölken innehåller också ämnen som minskar risken för infektioner som öroninflammation och magsjuka. Efter det första halvåret rekommenderar Livsmedelsverket och Socialstyrelsen av näringsmässiga skäl att amningen kompletteras med annan föda. Det är dock fördelaktigt om bröstmjölken utgör en del av kosten under hela första året eller längre.

Färre föräldrar röker

I den nya statistiken från Socialstyrelsen ingår även föräldrarnas rökvanor. Närmare 13 procent av barnen som föddes under 2010 hade minst en familjemedlem som rökte under barnets första levnadsmånad. Drygt fem procent av mammorna rökte och knappt 11 procent av papporna. Jämfört med tidigare år är det allt färre föräldrar som röker, men de regionala skillnaderna stora. I topp ligger Södermanland med flest rökande föräldrar, medan andelen är minst i Västerbotten där snus är mer vanligt.

Socialstyrelsens statistik presenteras på regional och kommunal nivå och finns att läsa i rapporten ”Amning och föräldrars rökvanor – Barn födda 2010”.