/
/

Nyheter augusti 2012

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under augusti 2012

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Nästan var femte vuxen ger omsorg till en närstående 2012-08-31 09:15

  Runt 1,3 miljoner svenskar vårdar eller stödjer någon närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder. Socialstyrelsens kartläggning visar också att uppskattningsvis 100 000 personer behövt lämna jobbet eller gå ner i arbetstid till följd av att ge sådan omsorg.

 • Tillstånd för rikssjukvård förlängs 2012-08-30 10:26

  Rikssjukvårdsnämnden beslutade idag att förlänga två tillstånd för rikssjukvård med 12 månader. Nämnden vill invänta resultaten av Socialstyrelsens pågående översyn av hur verksamheten ska organiseras 2013. Ett förslag kommer att presenteras i december.

 • Skärpta föreskrifter om äldres läkemedel träder i kraft 2012-08-30 09:00

  Personer över 65 år som i snitt har tre till fyra läkemedel löper en fördubblad risk att dö eller behöva söka vård på akuten. Det visar en ny studie. Den 1 september börjar Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för att förbättra äldres läkemedelsanvändning att gälla.

 • Allt färre ammar sina barn 2012-08-29 08:00

  Amningen fortsätter att minska men skiljer stort i olika delar av Sverige. Samtidigt är det allt färre föräldrar som röker.

 • Individuell prövning garanti för patientsäkerheten 2012-08-16

  Debattreplik av Pernilla Ek, enhetschef, i Läkartidningen den 16 augusti 2012.

 • Få patienter har fått tillgång till en fast vårdkontakt 2012-08-15 10:00

  Patienter som behöver insatser från flera delar av sjukvården har sedan 2010 lagstadgad rätt till en kontaktperson som samordnar vården. Men mindre än hälften av vårdgivarna har haft patienter som fått nytta av den nya bestämmelsen. Socialstyrelsens utvärdering visar att många verksamheter inte har rutiner för hur den ska fungera i praktiken.

 • Goda sjukvårdsinsatser efter terrorattentaten i Oslo och Utøya 2012-08-14 10:00

  Terrordåden i Norge i fjol utsatte den norska sjukvården och krisberedskapen för svåra prövningar. Socialstyrelsen har genomfört en utvärdering, en katastrofmedicinsk observatörsstudie, som berömmer insatserna. Rapporten tar även upp hur Sverige skulle klara av en motsvarande händelse.