/
/
/

Förstföderskor drabbas oftare av allvarliga bristningar

den 18 april 2012 kl. 15:00 Nyhet

Omkring fyra procent av alla kvinnor drabbas av en allvarlig bristning vid förlossningen. Störst är risken om sugklocka eller tång används och om mamman är förstföderska och barnet väger mer än 4,5 kilo. I gruppen som förlöstes med sugklocka eller tång fick 13 procent av kvinnorna ändtarmsskador 2010 visar Socialstyrelsens statistik.

Under 90-talet och halva 2000-talet ökade antalet allvarliga bristningar, enligt rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. I statistiken finns en topp 2004, då sju procent av förstföderskorna drabbades. Förlossningsavdelningarna har uppmärksammat problemet och infört förebyggande åtgärder som medfört att dessa skador sedan dess minskat i antal på många sjukhus. Det finns dock stora regionala skillnader, som består även när man tagit hänsyn till kvinnans ålder, om hon är förstföderska, förlossningssätt och barnets vikt vid födelsen.

– Vi ser att den nedåtgående trenden för allvarliga bristningar hos förstföderskor bryts 2010. Det kan vara så att den lägre andelen skador 2009 rör sig om en tillfällig minskning. Det måste tiden utvisa, men vi kan konstatera att frekvensen nu ligger på samma nivå som 2007 och 2008 igen, säger Karin Gottvall, utredare på Socialstyrelsens statistikavdelning.

Inkontinens och smärtor i underlivet

Den första gradens bristning är vanlig och betyder att en skada har uppstått i slidans slemhinna, mynning eller i området mellan slidan och ändtarmsöppningen, men inte i den underliggande vävnaden. En andra gradens bristning betyder att också hud och muskler har skadats. Båda dessa bristningar läker oftast snabbt och orsakar sällan långsiktiga problem. Skador av tredje och fjärde graden är allvarligare. Dessa bristningar innebär att även muskler i bäckenbotten och i ändtarmens slutmuskel har skadats i samband med förlossningen. Detta kan innebära en ökad risk för inkontinens och smärtor i underlivet. De svåraste skadorna där bristningen når in i ändtarmen kallas även totalruptur.

Instrument och tunga barn

Nära hälften av alla förstföderskor fick 2010 ryggbedövning. Denna riskerar att förlänga förlossningen och öka behovet av instrument. Sugklocka eller tång används till exempel i situationer när barnet hotas av syrebrist och snabbt behöver komma ut, men innebär en ökad risk för att kvinnan får skador i ändtarmens slutmuskel. 2010 drabbades 13 procent av kvinnorna där sugklocka eller tång användes av tredje och fjärde gradens bristningar. Vid förlossningar där barnet väger mer än 4,5 kilo drabbades 7 procent av en ändtarmsskada.

– Man kan försöka förebygga bristningar genom att barnmorskan med händerna skyddar bäckenbotten på kvinnan. Det kallas perinealskydd, man håller emot för att barnets huvud inte ska födas fram för fort, säger Karin Gottvall.

Kontakt

Karin Gottvall
075-247 38 99

Ladda ner eller beställ

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Mer hos oss

Graviditet