/
/

Nyheter april 2012

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under april 2012.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Lägre kvalitet på boenden för ensamkommande flyktingbarn 2012-04-27 10:00

  Hem för vård eller boende, HVB, för ensamkommande flyktingbarn har fler brister än andra HVB. Det finns genomgående skillnader i kvaliteten när det gäller hur boendena dokumenterar, gör barnen delaktiga och samarbetar med socialnämnderna. Det visar Socialstyrelsens Tillsynsrapport 2012.

 • Stora brister för psykiskt funktionsnedsatta 2012-04-27 07:00

  Kommunernas insatser för människor med en psykisk funktionsnedsättning brister, inte minst när det gäller boendet. Socialstyrelsen kräver efter en nationell tillsyn åtgärder i nära samtliga 100 granskade kommuner.

 • ”Kommunerna sviker de psykiskt funktionsnedsatta” 2012-04-27

  Debattartikel av generaldirektör Lars-Erik Holm och enhetschef Birgitta Hagström i Dagens Nyheter den 27 april 2012.

 • Psykisk ohälsa ökar bland unga män 2012-04-23 10:00

  Allt fler unga personer vårdas inom den psykiatriska öppenvården. Ökningen är störst bland unga pojkar och män. Flertalet har en adhd-diagnos, visar en rapport från Socialstyrelsen som har kartlagt hur den psykiatriska vården ser ut.

 • Fel medicin skapar onödigt lidande 2012-04-20

  Debattartikel av Lars-Erik Holm, generaldirektör, och Marianne Lidbrink, projektledare för Äldreguiden, i Blekinge Läns Tidning den 20 april 2011.

 • Boendestöd är nu den vanligaste SoL-insatsen för personer med funktionsnedsättning 2012-04-19 15:40

  Den 1 oktober 2011 hade 45 900 personer under 65 års ålder med funktionsnedsättning minst en insats enligt socialtjänstlagen från sin kommun. Hemtjänst i ordinärt boende har tidigare varit den vanligaste insatsen, men nu är det fler som får boendestöd.

 • Förstföderskor drabbas oftare av allvarliga bristningar 2012-04-18 15:00

  Omkring fyra procent av alla kvinnor drabbas av en allvarlig bristning vid förlossningen. Störst är risken om sugklocka eller tång används och om mamman är förstföderska och barnet väger mer än 4,5 kilo. I gruppen som förlöstes med sugklocka eller tång fick 13 procent av kvinnorna ändtarmsskador 2010 visar Socialstyrelsens statistik.

 • Brister på förlossningsklinik hotar patientsäkerheten 2012-04-04 09:00

  Mellan åren 2008 och 2010 har flera lex Maria-anmälningar gjorts angående patientsäkerhetsarbetet vid kvinnomedicinskt centrum, KMC, på Sundsvalls sjukhus. Socialstyrelsen har nu genomfört en inspektion som visar att flera brister kvarstår trots myndighetens krav på åtgärder.

 • Skärpt kontroll av äldreboenden 2012-04-02 15:00

  Debattartikel av generaldirektör Lars-Erik Holm och avdelningschef Anders Printz i Svenska Dagbladet den 2 april 2012.

 • Kraven på bemanning i demensomsorgen tydliggörs 2012-04-02 07:00

  Socialstyrelsen har tagit fram bindande regler för bemanningen på äldreboenden där personer med demenssjukdom bor. Behoven – inte bemanningen – ska styra vilken omsorg de äldre får. Därför måste kommunerna ta reda på vad var och en behöver och anpassa personaltätheten efter det.