/
/
/

Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning - en glömd grupp

den 7 september 2011 kl. 15:00 Nyhet

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld i lika hög grad som andra kvinnor, men detta har länge varit ett osynligt samhällsproblem. Kvinnorna är sällan sedda, såväl inom forskningen som i den offentliga debatten. Därför har Socialstyrelsen tagit fram utbildningsmaterialet ”Sällan sedda”.

 – Partnern är den vanligaste förövaren, men våldet kan också utövas av en anställd, vars egentliga uppgift är att ge vård och service, berättar Ann Jönsson, utredare på Socialstyrelsen. Det är därför avgörande att medvetenheten ökar och att kompetensen höjs i kommunerna, landstingen och inom rättsväsendet, menar hon.

Med ökad medvetenhet och höjd kompetens förbättras förutsättningarna för att våldet uppmärksammas och att kvinnan får adekvat hjälp och stöd. Bemötandet är centralt för att kvinnorna ska kunna ta emot samhällets stöd.

Ökad tillgänglighet till stöd och hjälp

– Det fordras också att samhällets insatser är tillgängliga för kvinnan, säger Ann Jönsson.

Tillgängligheten kan handla om att kvinnorna fysiskt ska kunna ta sig in på ett socialkontor eller en vårdcentral, få anpassad information och möjlighet att berätta och bli förstådda.

– Det handlar också om att, vid behov, kunna få komma till ett skyddat boende som tar emot kvinnor med funktionsnedsättning, säger Ann Jönsson.

Utbildningsmaterial riktat till personal

Utbildningsmaterialet ”Sällan sedda” vänder sig till personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och ungdomsmottagningar. Det är också användbart inom polis och rättsväsende samt i ideella organisationer som brottsoffer- och kvinnojourer och funktionshindersorganisationer. Boken innehåller diskussionsfrågor och kan med fördel användas i lokala och regionala tvärprofessionella utbildningar. Materialet fungerar även som underlag för den som vill öka sina kunskaper på egen hand.

Utbildningsmaterialet finns också som lättläst och i Daisy-version.

Ladda ner eller beställ

Sällan sedda

Mer hos oss

Våld och sexhandel

Funktionshinder