/
/
/

Tonårsaborterna minskar även i år

den 28 september 2011 kl. 09:00 Nyhet

De senaste årens trend med allt färre tonårsaborter fortsätter. Det visar preliminär abortstatistik från Socialstyrelsen för första halvåret 2011. Tonårsaborterna minskade med 8 procent jämfört med samma period 2010.

Totalt utfördes 19 010 aborter i Sverige under det första halvåret 2011. Aborttalet (antalet aborter per 1000 kvinnor) minskade med 0,5 procent jämfört med första halvåret 2010. Det görs ingen halvårsstatistik över alla graviditeter, men under 2010 avslutades en fjärdedel av de kända graviditeterna med abort.

Högst aborttal bland tonåringar första halvåret 2011 har Stockholms kommun, Malmö kommun och Jämtlands län. Lägst är tonåringarnas aborttal i Blekinge, Jönköpings och Hallands län.

Rapporten visar att aborter är fortsatt vanligast bland kvinnor i åldern 20-24 år. I åldersgruppen 40+ syns en ökning med 5 procent jämfört med första halvåret 2010.

Kontakt

Karin Gottvall
075-247 38 99

Henrik Passmark
075-247 40 48