Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Stora brister i kommunernas uppföljning av missbruks- och beroendevården

den 9 september 2011 kl. 10:00 Nyhet

Många av landets kommuner är dåliga på att följa upp verksamheten inom missbruks- och beroendevården. Bara 38 procent har undersökt hur klienterna själva upplever vården.

För tredje året presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården. Undersökningen bygger bland annat på enkätsvar från landets kommuner och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Vi ser att det finns stora brister i kommunernas uppföljningar av de egna verksamheterna. Systematiska uppföljningar är viktiga för att kunna förbättra kvaliteten inom missbruks- och beroendevården, säger Mona Heurgren, som är enhetschef på Socialstyrelsen.

Undersökningen visar bland annat att:

  • 38 procent av kommunerna har gjort undersökningar om hur klienterna uppfattar och upplever vården de erbjuds.
  • 34 procent av kommunerna mäter hur lång tid det tar att göra en socialtjänstutredning inom missbruks- och beroendevården.
  • 42 procent av kommunerna har gjort en samlad bedömning av om de insatser som erbjuds inom missbruks- och beroendevården stämmer överens med klienternas behov.

Öppna jämförelser vänder sig i första hand till beslutande politiker och tjänstemän i kommuner och landsting.

– Det är ett verktyg som kommunerna och landstingen kan använda i arbetet med att förbättra kvaliteten inom missbruks- och beroendevården. Men vi hoppas också att klienter, patienter, anhöriga och personal kan hitta värdefull information om just sin kommun, säger projektledaren Ann-Britt Thulin.

De öppna jämförelserna inom missbruks- och beroendevården har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetet har också skett i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Kontakt

Ann-Britt Thulin
075-247 32 95

Mona Heurgren
075-247 36 09