/
/
/

Minskad risk att barn faller mellan stolarna

den 22 september 2011 kl. 09:00 Nyhet

Socialtjänsterna i allt fler kommuner sluter nu överenskommelser om samverkan med andra instanser, som skola och förskola, när det gäller utsatta barn. Det framkommer av Socialstyrelsens andra öppna jämförelse av socialtjänsternas barn- och ungdomsvård.

– Samverkan mellan samhällets olika aktörer är viktig för att öka förutsättningarna för att barn som far illa eller har problem ska kunna få den hjälp som de behöver, säger Ann Johansson, projektledare vid Socialstyrelsen.

Åtta av tio kommuner uppger i årets mätning att de har överenskommelser om samverkan mellan socialtjänst och skola och förskola, vilket bara fyra av tio kommuner hade i fjol. Överenskommelser om samverkan mellan socialtjänst och barnhälsovård rapporteras nu från mer än hälften av kommunerna (54 procent) jämfört med bara var tredje (35 procent) vid fjolårets mätning.

– Vi ser positiva tendenser. Nu är det är viktigt att kommunerna fortsätter att stärka kvaliteten inom sitt arbete med utsatta barn och ungdomar, säger Petra Otterblad Olausson, chef för Socialstyrelsens avdelning för statistik och utvärdering.

En annan tendens som framkommer i de öppna jämförelserna är att fler kommuner än i fjol har socialjourer som är bemannade dygnet runt med socionomutbildad personal. Fyra av tio har nu denna typ av socialjour, som kan vara nödvändig för att barn ska kunna få stöd i en akut situation. En lika stor andel uppfyller kraven delvis. Drygt två av tio (22 procent) kommuner saknar dock en socialjour av denna typ.

De öppna jämförelserna inom barn- och ungdomsvården har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet har också skett i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Kontakt

Ann Johansson
Projektledare
075-247 33 06

Presstjänsten
075-247 30 05