/
/
/

Fortsatt svag ökning av ekonomiskt bistånd

den 6 september 2011 kl. 13:00 Nyhet

Utbetalat ekonomiskt bistånd till mottagare som inte är flyktingar visar en fortsatt svag ökning under det andra kvartalet 2011.

Under andra kvartalet 2011 betalade kommunerna ut 2 534 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd till mottagare som inte var flyktingar. Det är en ökning med två procent jämfört med motsvarande kvartal 2010.

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar har minskat med 27 procent. En av anledningarna till denna minskning är att kommunerna inte längre betalar ut introduktionsersättning till nyanlända flyktingar. Istället får de nyanlända flyktingarna etableringsersättning via Arbetsförmedlingen, vilket inte ingår i den aktuella statistiken.

Under det andra kvartalet 2011 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till totalt 2 946 miljoner kronor. Vid jämförelse med det andra kvartalet år 2010 är det en minskning på fyra procent.

En jämförelse mellan det första kvartalet 2011 och motsvarande kvartal 2010 visar att 53 procent av kommunerna har ökat sina utbetalningar av ekonomiskt bistånd till mottagare som inte är flyktingar.