/
/

2011 september

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under september 2011.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Färre vårdas till följd av självskador och våld 2011-09-29 11:00

  Antalet personer som vårdas inlagda på sjukhus på grund av självtillfogade skador eller våld har minskat de senaste åren, efter att ha ökat under större delen av 2000-talet. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen över skador och förgiftningar som behandlades i sluten vård 2010.

 • Tonårsaborterna minskar även i år 2011-09-28 09:00

  De senaste årens trend med allt färre tonårsaborter fortsätter. Det visar preliminär abortstatistik från Socialstyrelsen för första halvåret 2011. Tonårsaborterna minskade med 8 procent jämfört med samma period 2010.

 • Minskad risk att barn faller mellan stolarna 2011-09-22 09:00

  Socialtjänsterna i allt fler kommuner sluter nu överenskommelser om samverkan med andra instanser, som skola och förskola, när det gäller utsatta barn. Det framkommer av Socialstyrelsens andra öppna jämförelse av socialtjänsternas barn- och ungdomsvård.

 • Kriminalitet i unga år kan öka risk för självmord 2011-09-14 10:00

  Enligt en ny studie från Karolinska Institutet och Socialstyrelsen kan kriminell belastning vara indikator på ökad risk att begå självmord i unga ålder.

 • Ny guide stödjer patienters medverkan till säkrare vård 2011-09-12 09:00

  Min guide till säker vård är ett nytt material riktat till patienter med upprepade kontakter i vården.

 • Stora brister i kommunernas uppföljning av missbruks- och beroendevården 2011-09-09 10:00

  Många av landets kommuner är dåliga på att följa upp verksamheten inom missbruks- och beroendevården. Bara 38 procent har undersökt hur klienterna själva upplever vården.

 • Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning - en glömd grupp 2011-09-07 15:00

  Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld i lika hög grad som andra kvinnor, men detta har länge varit ett osynligt samhällsproblem. Kvinnorna är sällan sedda, såväl inom forskningen som i den offentliga debatten. Därför har Socialstyrelsen tagit fram utbildningsmaterialet ”Sällan sedda”.

 • Socialstyrelsen utreder skönhetsbranschen 2011-09-07 09:00

  Regleringen av skönhetsbehandlingar är otydlig. Socialstyrelsens tillsyn visar att det finns patientsäkerhetsrisker med både kirurgiska ingrepp och andra behandlingar som görs i kosmetiskt syfte utan medicinsk grund. För att särskilt belysa behovet av en eventuell speciallagstiftning på området tillsätter Socialstyrelsen en extern utredare.

 • Fortsatt svag ökning av ekonomiskt bistånd 2011-09-06 13:00

  Utbetalat ekonomiskt bistånd till mottagare som inte är flyktingar visar en fortsatt svag ökning under det andra kvartalet 2011.

 • Undernäring ger onödigt lidande och dyr vård 2011-09-01 09:00

  Mer än var fjärde kroniskt sjuk lider av undernäring, bland äldre kroniskt sjuka är närmre hälften undernärda. Socialstyrelsen kräver att vården snabbare upptäcker och behandlar dessa patienter. Kostnaderna som problemet orsakar ligger i nivå med dem för övervikt och fetma, men har länge underskattats.