/
/
/

Kommuner och äldreboenden jämförs i Äldreguiden

den 13 oktober 2011 kl. 09:00 Nyhet

Långtifrån alla äldre med äldreomsorg har en aktuell plan som speglar deras behov av olika insatser. Idag har 72 procent av de äldre som har hemtjänst, bor i särskilda boenden eller deltar i dagverksamhet varit delaktiga vid planeringen av sin omsorg det senaste året.

För femte gången publiceras ny information i Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats. Äldreguiden bygger i huvudsak på uppgifter som samlats in från landets kommuner och över 5 300 enheter har varit involverade i att besvara årets enkäter.

Undersökning visar bland annat att:

  • 72 procent av de äldre har varit delaktiga vid planeringen av sin omsorg. Men samtidigt har knappt hälften fått sin plan uppföljd under det sista halvåret 2010. Målet är att alla äldre med äldreomsorg ska ha en aktuell genomförandeplan.
  • Förskrivningen av läkemedel till personer som är och 80 år och äldre och bor i särskilt boende har förbättrats något jämfört med tidigare år. Fortfarande är dock förskrivningen av olämpliga läkemedel och psykofarmaka allt för hög.
  • Informationen om äldreomsorgen är relativt god på kommunernas webbplatser. Men det är endast 30 procent som informerar att man har rätt att överklaga ett biståndsbeslut.

– Vi ser också att man bedömer risker för fall, trycksår och undernäring hos allt fler äldre som bor i särskilt boende jämfört med tidigare år. Men samtidigt är variationerna fortsatt stora mellan kommunerna, från 0 till 100 procent, säger Marianne Lidbrink, som är projektledare för Äldreguiden.

Äldreguiden vänder sig till äldre som vill ha information om äldreomsorgen och deras närstående. Den är även ett hjälpmedel för personal, ledning och beslutsfattare i arbetet med att förbättra vården och omsorgen om äldre.

Äldreguiden nås via Socialstyrelsens webbplats.

Kontakt

Marianne Lidbrink
075-247 35 28

Mer hos oss

Äldreguiden