Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Socialstyrelsen vill återkalla läkarlegitimation

den 10 november 2011 kl. 14:00 Nyhet

Läkaren skickade text- och bildmeddelanden med sexuellt innehåll. Han försökte byta beroendeframkallande och narkotikaklassade läkemedel mot sexuella tjänster, och han överförskrev dessa läkemedel till personer med beroendeproblem.

– Vi anser att läkaren varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning och att han genom sitt agerande visat sig olämplig att utöva läkaryrket, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Socialstyrelsen yrkar därför på återkallande av läkarens legitimation i sin anmälan till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. I andra hand vill Socialstyrelsen att läkaren åläggs en treårig prövotid eftersom hans olämplighet och oskicklighet i yrkesutövningen kan befaras få betydelse för patientsäkerheten.

Ville byta sex mot läkemedel

Läkaren har haft sms- och mmskontakt med sexuellt innehåll med två kvinnliga patienter. Den ena kvinnan föreslog han i en mejlväxling även sex i utbyte mot narkotiska läkemedel. Kontakten ledde i förlängningen till att läkaren överförskrev beroendeframkallande läkemedel till fyra personer, varav minst en, enligt polisuppgifter, sålt dessa läkemedel vidare. Två av personerna var under tiden förskrivningen pågick inlagda på sjukhus för förgiftning.

– Läkarens handlande ger uttryck för en hänsynslöshet och likgiltighet inför andra människors liv och hälsa. Det undergräver också den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Hot och utpressning

Läkaren framhåller i sina kontakter med Socialstyrelsen att han utsatts för hot och utpressning.

– Rätten att förskriva läkemedel är förenat med ett stort ansvar. Socialstyrelsen anser att läkaren har använt det förtroende han har fått genom sin läkarbehörighet för att uppnå personliga fördelar. Vi anser tvärtom att det är en försvårande omständighet om han försatt sig i en situation som möjliggjort utpressning, och att han inte gjort en polisanmälan eller informerat sin arbetsgivare om situationen, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Mer hos oss

Pressrum