/
/
/

Skolresultaten för placerade barn jämförs

den 9 november 2011 kl. 09:00 Nyhet

För första gången publicerar Socialstyrelsen öppna jämförelser av placerade barns skolresultat. Undersökningen visar att skolresultaten är oacceptabelt låga och att det finns stora variationer mellan landets kommuner.

Under 2010 var nästan 25 000 barn och unga placerade utanför det egna hemmet i familjehem eller i hem för vård eller boende. Socialtjänsten och skolan har ett gemensamt ansvar att medverka till att även dessa barn får en bra utbildning.

De öppna jämförelserna bygger på uppgifter som tagits fram genom att samköra Socialstyrelsens och Skolverkets register. Den omfattar en grupp på 8000 barn som är födda i Sverige åren 1982-1993 och varit placerade under hela årskurs 9.

86 procent av alla barn, födda i Sverige, i den åldersgruppen var behöriga att efter avslutade grundskolestudier läsa vidare på gymnasiets nationella program. Men när det gäller barn som var placerade första gången före 10 års ålder var motsvarande siffra 71 procent. För barn som placerats för första gången efter 12 års ålder var siffran 55 procent.

– Situationen är inte acceptabel. Det är viktigt att landets kommuner tar sitt ansvar för att förbättra situationen för de barn och unga som är i samhällets vård, säger Håkan Ceder, som är överdirektör på Socialstyrelsen.

Undersökningen visar också att det finns stora skillnader mellan de kommuner i landet som har minst 20 barn placerade.

– Hur barnen lyckas i skolan är den enskilt viktigaste faktorn för hur det ska gå för dem senare i livet. En bra skolgång innebär i regel en bra start i vuxenlivet för de barn som har varit i samhällets vård, fortsätter Håkan Ceder.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05