/
/
/

Psykiskt sjuka kvinnor får god förlossningsvård

den 10 november 2011 kl. 10:30 Nyhet

Kvinnor med psykisk sjukdom blir bra omhändertagna under förlossningen. Det visar Socialstyrelsens senaste rapport i serien om somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom.

Tidigare rapporter i serien har visat att psykiskt sjuka riskerar sämre vård och ökad dödlighet än övriga patienter. Denna rapport visar däremot att kvinnor som lider av en psykisk sjukdom får en god omvårdnad inom mödrahälso- och förlossningsvården.

– Detta område skiljer sig från de övriga områdena som studerats genom att mödrahälsovården har en tydlig roll att förbereda den gravida kvinnan inför förlossningen och föräldraskapet utifrån både ett medicinskt och psykosocialt perspektiv, säger Peter Salmi, utredare.

Förlossningsvården tar sannolikt också hänsyn till psykiskt sjukas särsklida förutsättningar för att få en positiv upplevelse vid förlossningen, bland annat genom att ge god smärtlindring.

Fler planerade kejsarsnitt och för tidigt födda

Rapporten visar vidare att psykiskt sjuka kvinnor oftare blir förlösta med planerat kejsarsnitt än kvinnor utan psykisk sjukdom. Detta beror sannolikt på att en högre andel psykiskt sjuka är rädda för att föda och att komplikationer kan uppstå vid förlossningen. Barn till psykiskt sjuka kvinnor tenderar också att födas för tidigt och må sämre efter förlossningen.

– Detta kan sannolikt förklaras av fler riskfaktorer hos gruppen, till exempel att en högre andel psykiskt sjuka kvinnor röker under graviditeten, säger Peter Salmi. Men även ett kejsarsnitt kan påverka barnets hälsotillstånd.

Samverkan leder till gott omhändertagande

Rapporten slår fast att det faktum att flera vårdgivare samverkar inför förlossningen kan vara en bidragande faktor till att särskilda behov hos psykiskt sjuka kvinnor uppmärksammas och tillgodoses vid förlossningen.

Tidigare har följande rapporter publicerats i serien: