/
/
/

Nya riktlinjer ska förebygga sjukdom

den 30 november 2011 kl. 09:00 Pressmeddelande

Ohälsosamma levnadsvanor ligger bakom minst 20 procent av all sjukdom och alla för tidiga dödsfall i Sverige. Trots det får många av patienterna inte det stöd de behöver för att lägga om sin livsstil.

I dag publicerar Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för hur hälso- och sjukvården ska förebygga sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, diabetes och psykisk ohälsa.

– Vi är som regel bra på att behandla symtomen. Men att förebygga sjukdom måste få högre status inom vården. Vi behöver en enhetlig praxis så att de stora skillnaderna i sjuklighet över landet jämnas ut, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder vänder sig till all personal inom såväl landstingens som kommunernas hälso- och sjukvård.

– Alla som har patientkontakter ska själva kunna stödja eller hänvisa vidare till någon som kan stödja människor att äta nyttigare, sluta röka, minska sin alkoholkonsumtion och röra på sig mer. Vid inget annat tillfälle är motivationen så hög att lägga om livsstil som när man sitter i samtal med sin läkare eller sjuksköterska, säger Lars-Erik Holm.

En preliminär version av riktlinjerna togs fram redan för ett år sedan. Förslagen har diskuterats med vårdens företrädare.

– Inte en dag för tidigt, är något vi ofta hört när vi varit ute och pratat med vårdpersonal, tjänstemän och politiker. Enigheten är stor om att området är eftersatt. När riktlinjerna fått genomslag kommer människor att slippa onödigt lidande. Dessutom är förebyggande metoder kostnadseffektiva, det blir mycket hälsa för varje satsad krona, säger projektledare Kerstin Nordstrand.

Varannan svensk kvinna och två tredjedelar av de svenska männen uppger att de har ohälsosamma levnadsvanor. Enbart rökningen kostar i dag samhället 2,2 miljarder kronor om året.

För att underlätta att riktlinjerna får genomslag har regeringen skjutit till pengar.

– Om det här ska lyckas krävs genomgripande förändringar av attityder och arbetssätt i vården. Sådant sker inte av sig själv. Vi kommer att satsa på information för att sprida kännedom om riktlinjerna och erbjuda utbildning och vägledning om hur de ska tillämpas i det dagliga arbetet, säger Kerstin Nordstrand.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Kerstin Nordstrand
070-162 33 98

Pressinformation

Reportrar som besöker Medicinska riksstämman (Stockholmsmässan Älvsjö) är välkomna att besöka Socialstyrelsen på Hälsotorget (monter A12:34). Lars-Erik Holm och Kerstin Nordstrand finns på plats idag, den 30 november, för att svara på frågor om de nya riktlinjerna klockan 12.30-13.30.