/
/
/

Kraftigt minskad dödlighet i hjärtinfarkt

den 25 november 2011 kl. 11:00 Nyhet

Dödligheten i hjärtinfarkt har nu halverats sedan mitten av 1990-talet. Enbart mellan 2008 och 2010 minskade den rapporterade dödligheten med 17 procent bland kvinnor och 14 procent bland män.

Genom att använda både dödsorsaksregistret och patientregistret med vårdade i sluten vård sammanställer Socialstyrelsen heltäckande statistik över hjärtinfarkter. Nu presenterar vi uppgifter till och med 2010.

– Dödligheten i hjärtinfarkt avspeglar både folkhälsan och hälso- och sjukvårdens insatser, säger Max Köster, statistiker och utredare vid Socialstyrelsen, som ansvarar för hjärtinfarktstatistiken. Och förbättringar har skett på båda fronterna.

– Vi ser allt färre fall av hjärtinfarkt. Insjuknandet har minskat med en fjärdedel för männen under 00-talet, något mindre för kvinnorna. Samtidigt överlever allt fler av dem som drabbas av hjärtinfarkt. Bland sjukhusvårdade avlider 13 procent inom 28 dagar efter infarkten. Det är bara hälften så många som i början av 1990-talet, påpekar Max Köster.

De senaste åren har 19 000 män och 13 000 kvinnor årligen drabbats av hjärtinfarkt. Av de drabbade avled mindre än 30 procent inom 28 dagar. Under 2010 var det 146 per 100 000 män i åldrarna 20 och äldre som avled med någon diagnos för hjärtinfarkt. Bland kvinnor avled 108 per 100 000.

Hjärtinfarkt är starkt köns- och åldersrelaterad, både när det gäller insjuknande och dödlighet. Om man tar hänsyn till ålder är risken för män att drabbas eller avlida av akut hjärtinfarkt ungefär dubbelt så stor som för kvinnor. I jämförelser över tid av insjuknande och dödlighet har vi också genom åldersstandardisering räknat bort den ökning som kommer av en åldrande befolkning.

Kontakt

Max Köster
075-247 34 59