/
/
/

Fler aborter men inte färre födda barn resultatet av ny fosterdiagnostik

den 1 november 2011 kl. 15:50 Nyhet

Allt fler landsting erbjuder KUB-test till gravida kvinnor för att bedöma sannolikheten för Downs syndrom. Men bara fem landsting erbjuder testet regelmässigt även till yngre kvinnor. Tidiga aborter istället för missfall är en effekt av KUB-testet, men så länge inte alla kvinnor testas påverkas antalet födda barn med Downs syndrom bara marginellt.

KUB står för Kombinerat Ultraljud och Biokemisk analys. En ultraljudsundersökning med så kallad nackuppklarningsmätning (NUPP) och ett blodprov, tillsammans med kvinnans ålder, gör att sannolikheten för Downs syndrom kan skattas betydligt bättre än om man enbart ser till kvinnans ålder. Det krävs fortfarande fostervatten- och moderkaksprov för att fastställa Downs syndrom, men fördelen med KUB-testet är att fler fall kan upptäckas i tidig graviditet utan att antalet fostervattenprov behöver ökas i motsvarande grad. Effekterna av den ökade användningen av KUB-test belyses särskilt i årets utgåva av Socialstyrelsens årliga statistikrapport Fosterskador och kromosomavvikelser.

– Förra året erbjöd 13 av landets 21 landsting och regioner KUB-test och ytterligare två enbart NUPP-test, berättar Karin Gottvall vid Socialstyrelsen, som ansvarar för statistiken.

Tio av dessa femton hade en åldersgräns på 33 eller 35 år. Även om ett par landsting har fler kriterier som inkluderar också en del yngre kvinnor, så är det därmed mest vid högre mödraåldrar som testet används. De landsting som inte erbjuder KUB-test erbjuder i stället fostervattenprov till främst äldre kvinnor.

En tydlig effekt av KUB-testet är signifikant fler avbrutna graviditeter på grund av kromosomavvikelse i de landsting som erbjuder testet.

– KUB-testet gör att kromosomavvikelser kan upptäckas tidigt. Därför avbryts många graviditeter genom abort, som annars hade slutat med ett missfall, säger Karin Källén, reproduktionsepidemiolog vid Socialstyrelsen.

Däremot föds det inte färre barn med Downs syndrom i landsting med KUB-rutin än i andra.

– De flesta barn med Downs syndrom föds idag av kvinnor under 35, påpekar Karin Källén. Så länge KUB-testet inte erbjuds i alla åldrar så blir effekten på antalet födda med kromosomavvikelser begränsad.

Antalet födda barn med Downs syndrom i Sverige är relativt stabilt, det rör sig om ett barn per 700-800 födda. År 2010 föddes 167 barn med Downs syndrom.

Kontakt

Karin Källén
075-247 34 06

Karin Gottvall
075-247 38 99