/
/
/

Ekonomiskt bistånd i det närmaste oförändrat

den 29 november 2011 kl. 14:00 Nyhet

Kommunernas utbetalning av ekonomiskt bistånd till mottagare som inte är flyktingar är närmast oförändrad under det tredje kvartalet 2011 jämfört med samma period i fjol. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Under tredje kvartalet 2011 betalade kommunerna ut 2433 miljoner kronor* i ekonomiskt bistånd till mottagare som inte var flyktingar. Det är en mycket liten förändring jämfört med motsvarande period 2010, en ökning med en procent.

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar fortsätter att minska – nu med 35 procent. Den största anledningen till detta är att introduktionsersättningen ersatts av etableringsersättning, som inte betalas ut av kommunerna. Ersättningen betalas istället ut via arbetsförmedlingen och ingår därför inte i den aktuella statistiken.

Statistiken visar att 44 procent av kommunerna har ökat sina utbetalningar av ekonomiskt bistånd under tredje kvartalet 2011 jämfört med motsvarande period 2010, medan 52 procent har minskat sina utbetalningar.

 *) Uppgiften korrigerad 2012-01-12