Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Bristande bemanning gör att bindande regler behövs

den 8 november 2011 kl. 09:30 Nyhet

Över 7700 svar har kommit på Socialstyrelsens webbenkät, där personal och anhöriga svarat på frågor om sina erfarenheter av hur omsorgen om demenssjuka fungerar.

Möjligheten att svara på enkäten har funnits på Socialstyrelsens webbplats under två månader. De som svarat har fått ta ställning till ett antal påståenden om den omsorg personer med demenssjukdom får i äldreboenden. Enkäten blir ett av flera underlag när myndigheten tar fram bindande regler om socialnämndens ansvar för bemanningen.

– Vi vet genom vår tillsyn att bemanningen inte räcker till på många boenden, något som de senaste dagarnas medieuppmärksamhet om missförhållanden i äldreomsorgen också satt fokus på. Genom enkäten har allmänheten haft möjlighet att komplettera bilden med sina upplevelser, säger Anders Printz, avdelningschef.

Viktigt att Socialstyrelsen får veta

Socialstyrelsen är medveten om att enkäten inte ger en representativ bild av vad personal och anhöriga anser om demensvården i Sverige.

– Men vi ser ändå ett stort värde i den information vi fått. Varje enskilt tillfälle då personalen inte räcker till är en gång för mycket, säger Anders Printz.

Bemanningen måste anpassas efter behoven

Intresset för att svara på enkäten har varit stort, inte minst från personalen själva.

– Vi är tacksamma för att många som arbetar i demensvården svarat på enkäten. Svaren stämmer med den analys vi gjort utifrån iakttagelser i tillsynen, kunskap från experter och information från referensgrupper, säger Birgitta Resenius, jurist.

– Enkätens resultat och de senaste dagarnas uppmärksamhet i media har gjort oss än mer övertygade om att vårt arbete med att ta fram bindande regler ska inriktas på att säkerställa att bemanningen i större utsträckning anpassas efter de boendes individuella behov, säger Anders Printz.

Föreskrifterna med bindande regler beräknas vara klara sommaren 2012.

Fakta

Undersökningen har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september till 7 november på Socialstyrelsens webbplats. Enkäten har varit öppen för alla. De svarande har fått ta ställning till ett antal påståenden om den omsorg personer med demenssjukdom får i äldreboenden. Enkätsvaren är anonyma och geografiska urval är inte möjliga att göra. Resultaten av enkäten gör inte anspråk på att ge en nationell bild av vad allmänheten anser om kvaliteten på insatserna i omsorgen om demenssjuka. Svaren visar enbart vad de som svarat tycker.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Ladda ner

Resultat från webbenkäten

Mer hos oss

Demens