/
/

2011 november

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under november 2011.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Stora regionala skillnader i väntetider för cancerpatienter 2011-11-30 11:00

  Det finns stora regionala skillnader i väntetid inom cancervården. Det visar Socialstyrelsens nya rapport Väntetider inom cancervården - från remiss till behandlingsstart. Den visar även på behovet av data som gör det möjligt att följa ett och samma vårdförlopp även om vården delvis sker över landstingsgränserna.

 • Nya riktlinjer ska förebygga sjukdom 2011-11-30 09:00

  Ohälsosamma levnadsvanor ligger bakom minst 20 procent av all sjukdom och alla för tidiga dödsfall i Sverige. Trots det får många av patienterna inte det stöd de behöver för att lägga om sin livsstil.

 • Ekonomiskt bistånd i det närmaste oförändrat 2011-11-29 14:00

  Kommunernas utbetalning av ekonomiskt bistånd till mottagare som inte är flyktingar är närmast oförändrad under det tredje kvartalet 2011 jämfört med samma period i fjol. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Stora brister i vård och rehabilitering efter stroke 2011-11-29 10:00

  Den otydliga ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting gör att strokepatienter riskerar att bli utan stöd och hjälp. Omkring tio procent av kommunerna erbjuder inte alls rehabilitering trots laglig skyldighet. Det visar Socialstyrelsens nationella utvärdering.

 • Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet fortsätter att förbättras 2011-11-28 09:00

  Den svenska hälso- och sjukvården har förbättrats sedan 2006, samtidigt som skillnaderna mellan landstingen på flera områden minskat. Det finns dock fortfarande en betydande ojämlikhet i form av skillnader mellan olika samhällsgrupper. Det visar rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011.

 • Kraftigt minskad dödlighet i hjärtinfarkt 2011-11-25 11:00

  Dödligheten i hjärtinfarkt har nu halverats sedan mitten av 1990-talet. Enbart mellan 2008 och 2010 minskade den rapporterade dödligheten med 17 procent bland kvinnor och 14 procent bland män.

 • Stora skillnader inom länets missbruksvård 2011-11-17

  Debattartikel av Petra Otterblad Olausson, avdelningschef, och Ann-Britt Thulin, projektledare, i Östersunds-Posten den 17 november 2011.

 • Långvarigt behov av ekonomiskt bistånd oroar 2011-11-16 08:45

  För första gången presenteras öppna jämförelser över ekonomiskt bistånd.

 • Granskningar gör vården säkrare 2011-11-15

  Replik av avdelningscheferna Per-Anders Sunesson och Anders Tegnell i Läkartidningen den 15 november 2011.

 • Dispenser från föreskrifter om blodverksamhet förlängs inte 2011-11-14 16:00

  Idag har Socialstyrelsen beslutat att inte längre ge landets blodcentraler dispenser om vilka som får lämna blod enligt de nya föreskrifterna om blodverksamhet.

 • Missbruks- och beroendevården långt ifrån jämlik 2011-11-14

  Debattartikel av Petra Otterblad Olausson, avdelningschef, och Ann-Britt Thulin, projektledare, i Vestmanlands Läns Tidning den 14 november 2011.

 • Allvarliga brister hos SOS-Alarm 2011-11-11 15:30

  Socialstyrelsen har fått in drygt 50 anmälningar från hela landet mot SOS-Alarm. – Vi ser att det finns allvarliga brister. Framför allt gäller dessa bedömningar och prioriteringar vid behov av ambulans, säger Socialstyrelsens inspektör Maria Carlund.

 • Socialstyrelsen vill återkalla läkarlegitimation 2011-11-10 14:00

  Läkaren skickade text- och bildmeddelanden med sexuellt innehåll. Han försökte byta beroendeframkallande och narkotikaklassade läkemedel mot sexuella tjänster, och han överförskrev dessa läkemedel till personer med beroendeproblem.

 • Psykiskt sjuka kvinnor får god förlossningsvård 2011-11-10 10:30

  Kvinnor med psykisk sjukdom blir bra omhändertagna under förlossningen. Det visar Socialstyrelsens senaste rapport i serien om somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom.

 • Skolresultaten för placerade barn jämförs 2011-11-09 09:00

  För första gången publicerar Socialstyrelsen öppna jämförelser av placerade barns skolresultat. Undersökningen visar att skolresultaten är oacceptabelt låga och att det finns stora variationer mellan landets kommuner.

 • Bristande bemanning gör att bindande regler behövs 2011-11-08 09:30

  Över 7700 svar har kommit på Socialstyrelsens webbenkät, där personal och anhöriga svarat på frågor om sina erfarenheter av hur omsorgen om demenssjuka fungerar.

 • Skiftande kvalitet i Dalarna 2011-11-07

  Debattartikel av Petra Otterblad Olausson, avdelningschef, och Ann-Britt Thulin, projektledare, i Dalarnas Tidningar den 7 november 2011.

 • Fler aborter men inte färre födda barn resultatet av ny fosterdiagnostik 2011-11-01 15:50

  Allt fler landsting erbjuder KUB-test till gravida kvinnor för att bedöma sannolikheten för Downs syndrom. Men bara fem landsting erbjuder testet regelmässigt även till yngre kvinnor. Tidiga aborter istället för missfall är en effekt av KUB-testet, men så länge inte alla kvinnor testas påverkas antalet födda barn med Downs syndrom bara marginellt.

 • Inte aktuellt med databas för jäv 2011-11-01

  Debattreplik av Anders Printz, avdelningschef, i Läkartidningen den 1 november 2011.