/
/
/

Socialstyrelsen vill ha reglerade arbetsuppgifter inom socialtjänsten och legitimation för kuratorer

den 14 mars 2011 kl. 11:50 Nyhet

Vissa arbetsuppgifter inom socialtjänsten borde kräva en särskilt utbildning, och det borde införas en legitimationsgrundande utbildning för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Det svarar Socialstyrelsen på en statlig utredning om behörighetsreglering.

Betänkandet av 2009 års behörighetsutredning har lämnat flera förslag till förändringar av hur behörigheten inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör regleras. Socialstyrelsen välkomnar förslaget om att reglera arbetsuppgifter inom socialtjänsten. I sitt remissvar anser Socialstyrelsen att det enligt lag borde krävas socionomexamen, eller en likvärdig examen, för att få utföra vissa typer av arbetsuppgifter.

– En socialsekreterare fattar ofta svåra beslut som är helt avgörande för klienten. Då har utbildning och erfarenhet väldigt stor betydelse, säger Socialstyrelsens överdirektör Håkan Ceder.

En förändring i regleringen skulle betyda mycket för att höja kvaliteten i handläggningen och i beslut som rör bland annat äldreomsorg, stöd till missbrukare, familjehemsplacering samt stöd och service till funktionshindrade.

Legitimation för kuratorer skulle stärka patientsäkerheten

I remissvaret på utredningens betänkande betonar Socialstyrelsen även vikten av att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Anledningen är att yrkesgruppen arbetar inom områden med stor betydelse för patientsäkerheten. Till exempel på akutmottagningar, palliativa enheter och ungdomsmottagningar.

– Det är en självständig yrkesgrupp som, precis som läkare och psykologer, kan ge patienter hjälp och vägledning i utsatta situationer. Vi bedömer därför att legitimation skulle stärka patientsäkerheten ytterligare, säger Håkan Ceder.

Särskild utbildning krävs

Ett hinder mot att införa legitimation är att det inte finns någon särskild utbildning för yrket kurator inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen föreslår därför att Högskoleverket, i samarbete med Socialstyrelsen, får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en sådan utbildning skulle kunna utformas.