/
/
/

Piteå kommun hotas av miljonböter

den 10 mars 2011 kl. 08:20 Nyhet

Socialnämnden i Piteå kommun har inte gjort något för att rätta till missförhållandena på de demensboenden som Socialstyrelsen granskade i höstas. Om bristerna inte åtgärdas nu riskerar kommunen att få betala 1 miljon kronor i böter.

När Socialstyrelsen inspekterade Öjagårdens och Norrgårdens demensboenden i Piteå i höstas fanns där allvarliga missförhållanden. Personalen hade inte möjlighet att ha uppsikt så att de kunde se om någon av de demenssjuka behövde hjälp på natten. De boende lämnades ensamma nattetid på en låst enhet utan personal. De gamla låstes in i sina lägenheter utan att ha gett sitt medgivande till det, vilket strider mot lagen.

Socialnämnden lämnade i februari sitt svar till Socialstyrelsen om hur den skulle åtgärda bristerna. Men Socialstyrelsen anser inte att någon av åtgärderna uppfyller de krav som myndigheten ställde efter de tidigare inspektionerna.

Nämnden menar att två personer kan ansvara för tre boendeenheter på två våningsplan i två olika byggnader och hjälpa de inlåsta att öppna dörrar när de så önskar. Socialstyrelsen anser att det inte är möjligt.

– En gammal och demenssjuk människa har ett stort behov av trygghet och säkerhet. Det är högst anmärkningsvärt att boendeenheterna fortfarande inte kan tillgodose dessa behov. Det är särskilt allvarligt eftersom de demenssjuka är en utsatt och svag grupp som inte själva kan tala för sig, säger avdelningschef Per-Anders Sunesson, Socialstyrelsen.

Socialnämnden har valt att inte kommentera eller föreslå åtgärder för många av bristerna. Det framgår inte om de demenssjuka fortfarande lämnas ensamma nattetid utan tillsyn på låsta boenden eller inte. Nämnden har inte heller beskrivit hur man organiserar arbetet på natten för att säkerställa de boendes trygghet och säkerhet.

Socialstyrelsen kräver nu att Piteå kommun senast den 1 maj åtgärdar bristerna. Annars kan kommunen tvingas att betala ett vite på 1 miljon kronor.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Ladda ner

Socialstyrelsens beslut

Mer hos oss

Pressrum