/
/
/

Kritik mot Linköping och Kalmar för bristande skydd av barn

den 21 mars 2011 kl. 10:00 Nyhet

En kvinna misshandlas och barnen bevittnar och misstänks även ha drabbats av våldet i familjen. Till slut försvinner mamman spårlöst. Innan dess har hennes döttrar och en skolsköterska slagit larm. Socialstyrelsen riktar nu kritik mot socialnämnderna i Linköping och Kalmar för att de inte utredde barnens behov av skydd.

– När det gäller barn måste man enligt lag ingripa om de behöver skydd. Det är socialtjänstens skyldighet. Man måste våga agera, eventuella negativa konsekvenser av att inleda en utredning får man hantera separat, säger Socialstyrelsens inspektör Sofia Tylén och påpekar att pappan i detta fall inte var vårdnadshavare och därför inte behövde informeras om en utredning.

Sökte hjälp på kvinnojour

I maj 2009 kom en anmälan från en skolsköterska till Linköpings socialnämnd. Den handlade om att mamman och ett barn utsattes för våld från pappan och brodern. Det tar nästan en månad innan socialnämnden i Linköping har sin första kontakt med kvinnan och ett av barnen. Därefter träffar man barnen själva efter att de sökt upp en kvinnojour för att få skydd. Efter två månader skickas anmälan vidare till Kalmar kommun.

– Även om familjen flyttar måste socialtjänsten utreda ärendet vad gäller barnens behov av skydd, säger inspektör Sofia Tylén.

Hotad till livet

Socialnämnden i Kalmar får denna anmälan i juli 2009. Där framgår att kvinnan hotas dagligen, blir slagen av sin man och att sonen tar efter sin pappas beteende. En och en halv månad senare sker ett möte med kvinnan, därpå följer tre möten med tolk.

– Socialtjänsten får kännedom om att det förekommit våld och tvång, och att kvinnan blivit hotad till livet, men hon vill inte till ett skyddat boende eftersom hon tror att mannen kommer att leta efter henne, säger inspektör Sofia Tylén.

I Kalmar gör socialnämnden i oktober 2009 bedömningen att det var kvinnan som framförallt var utsatt för en risk, inte barnen, och att ett ingripande i form av ett tvångsomhändertagande av barnen skulle ha ökat risken för ytterligare våld mot kvinnan.

– Barnen ska skyddas. När det gäller en vuxen person krävs samtycke, men man ska givetvis ändå göra en bedömning av kvinnan som synliggör hennes situation. Någon sådan fanns inte, säger inspektör Sofia Tylén.

Kvinnan anmäld försvunnen

Den 10 november anmälde maken kvinnan försvunnen. Sedan dess har Kalmar tingsrätt meddelat dom mot maken gällande grov kvinnofridskränkning.

Socialstyrelsen kritiserar både Linköping och Kalmar kommun för att man inte inledde utredningar avseende barnen. En anmälan om att barn kan ha bevittnat våld bör leda till att utredning inleds. I besluten påtalar Socialstyrelsen även vikten av att överväga en polisanmälan:

– Det kan vara svårt för socialtjänsten att avgöra om när en kvinnomisshandel innebär ett brott som är tillräckligt allvarligt för att bryta sekretessen. Men det finns möjlighet att samråda med polisen anonymt och diskutera, för att komma vidare. Passivitet kan också vara förödande, säger inspektör Sofia Tylén.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Mer hos oss

Pressrum