/
/

Nyheter mars 2011

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under mars 2011.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Ny uppföljning av vårdgaranti och kömiljard 2011-03-31 08:15

  Antalet patienter som står på väntelista för ett specialistbesök eller en operation fortsatte att minska under fjolåret visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Samtidigt finns tecken på att återbesökspatienter, som inte omfattas av vårdgarantin, ibland får vänta länge.

 • Stora variationer i väntetider på akuten 2011-03-30 08:20

  Socialstyrelsen har gjort en första nationell jämförelse av väntetiderna på akutmottagningarna vid landets sjukhus. Ett besök på akuten tar i genomsnitt två timmar och 53 minuter från dörr till dörr.

 • Förtydligande angående Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien 2011-03-30

  Debattreplik av Inger Andersson von Rosen och Inger Riesenfeld-Örn, utredare, samt Agneta Holmstöm, enhetschef, i Läkartidningen den 30 mars 2011.

 • Var tredje svensk vet inte hur man tar ställning för donation 2011-03-28 09:30

  Även om svenska folket är fortsatt positivt till organ- och vävnadsdonation visar en färsk opinionsundersökning att var tredje invånare i Sverige inte vet hur man tar ställning för donation. Socialstyrelsen intensifierar nu informationsinsatserna för att öka kunskapen.

 • Lagändring ska ge bättre demensvård 2011-03-26

  Replik av avdelningscheferna Anders Printz och Per-Anders Sunesson i Sundsvalls Tidning den 26 mars 2011.

 • Uppdaterade rekommendationer om Pandemrix 2011-03-25 13:20

  Socialstyrelsen uppdaterar idag rekommendationerna om influensavaccinet Pandemrix. Vaccinet rekommenderas i nuläget inte till barn under 18 år. Uppdateringen bygger på Läkemedelsverkets ändrade riskbedömning av vaccinet.

 • Läkare måste få bättre kunskap om äldres sjukdomar 2011-03-25 12:00

  Många läkare har för lite kunskaper om äldre människors hälsa och sjukdomar som hör ihop med åldrandet. Därför bör stat och landsting göra riktade satsningar för att öka kompetensen hos läkarkåren, föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.

 • Kaotiskt läge på Nämndemansgården 2011-03-23 08:35

  Socialstyrelsen riktar idag kritik mot Nämndemansgården Ungdom Tyresö, som tar emot flickor med missbruksproblem. Efter ett klagomål på verksamheten gjorde Socialstyrelsen en oanmäld inspektion i december förra året. Då visade det sig att behandlingen var kraftigt eftersatt.

 • Nya riktlinjer för lungcancervården 2011-03-23 08:00

  Socialstyrelsen publicerar nationella riktlinjer för lungcancervården och tar där upp diagnostiska metoder och behandlingar som sjukvården borde erbjuda alla patienter. De nationella riktlinjerna ska bidra till att lungcancervården blir mer jämlik.

 • Tiden är mogen för målnivåer inom cancervården 2011-03-23

  Debattartikel av professor Lars Holmberg samt avdelningscheferna Petra Otterblad Olausson och Anders Tegnell i Läkartidningen den 23 mars 2011.

 • Kritik mot Linköping och Kalmar för bristande skydd av barn 2011-03-21 10:00

  En kvinna misshandlas och barnen bevittnar och misstänks även ha drabbats av våldet i familjen. Till slut försvinner mamman spårlöst. Innan dess har hennes döttrar och en skolsköterska slagit larm. Socialstyrelsen riktar nu kritik mot socialnämnderna i Linköping och Kalmar för att de inte utredde barnens behov av skydd.

 • Stora skillnader i dödsorsaker mellan länen 2011-03-18 09:00

  Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns även stora regionala skillnader, till exempel när det gäller alkoholrelaterad dödlighet. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

 • "Boxhandskar" tillåtet – i vissa fall 2011-03-15 16:00

  Debattartikel av avdelningscheferna Anders Printz och Per-Anders Sunesson i Läkartidningen den 15 mars 2011.

 • Förtida dödsfall i cancer kan minskas 2011-03-15 09:15

  De skillnader som finns i insjuknande och överlevnad för de tolv vanligaste förekommande cancerformerna i Sverige är större mellan socioekonomiska grupper än regioner. Det visar en ny statistikrapport från Socialstyrelsen. – Vi ser potentiella möjligheter att förbättra cancervården och minska antalet förtida dödsfall, säger utredaren Åsa Klint.

 • Socialstyrelsen vill ha reglerade arbetsuppgifter inom socialtjänsten och legitimation för kuratorer 2011-03-14 11:50

  Vissa arbetsuppgifter inom socialtjänsten borde kräva en särskilt utbildning, och det borde införas en legitimationsgrundande utbildning för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Det svarar Socialstyrelsen på en statlig utredning om behörighetsreglering.

 • Uppföljning av vårdrelaterade infektioner brister 2011-03-10 08:20

  Socialstyrelsens inspektion av hygienen på intensivvårdsavdelningar, medicin-, kirurg- och ortopedkliniker samt vårdcentraler i landet visar på bristande rutiner och dokumentation. – Mest anmärkningsvärt är att många av de undersökta verksamheterna inte följer upp vårdrelaterade infektioner som rapporteras, säger utredaren Göran Mellbring.

 • Piteå kommun hotas av miljonböter 2011-03-10 08:20

  Socialnämnden i Piteå kommun har inte gjort något för att rätta till missförhållandena på de demensboenden som Socialstyrelsen granskade i höstas. Om bristerna inte åtgärdas nu riskerar kommunen att få betala 1 miljon kronor i böter.

 • Brister i uppföljning av vårdrelaterade infektioner 2011-03-09 16:10

  Socialstyrelsens inspektion av hygienen på intensivvårdsavdelningar, medicin-, kirurg- och ortopedkliniker samt vårdcentraler i landet visar på bristande rutiner och dokumentation. – Mest anmärkningsvärt är att många av de undersökta verksamheterna inte följer upp vårdrelaterade infektioner som rapporteras, säger utredaren Göran Mellbring.

 • Mödrars vikt fortsätter att öka 2011-03-09 14:20

  Från 1993 har blivande mammors vikt ökat i Sverige, såväl förstföderskor som omföderskor blir allt tyngre. Socialstyrelsens nya rapport visar att var fjärde kvinna var överviktig vid inskrivningen vid mödravården 2009. Fler än var tionde hade passerat gränsen för fetma.

 • Kritik mot Mjölby för passivitet kring barnmisshandel 2011-03-09 13:20

  Socialstyrelsen riktar kritik mot Mjölby kommun för att inte ha utrett sjukvårdens misstankar om misshandel av en tvååring. Barnet avled senare. Socialstyrelsen ser allvarligt på omsorgs- och socialnämndens passivitet och kommer nu att granska hur nämnden handlägger anmälningar.

 • Kommunernas utbetalning av ekonomiskt bistånd ökade förra året 2011-03-02 10:30

  Förra året betalade landets kommuner ut totalt 11 816 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning. Det är en ökning med fyra procent jämfört med 2009, visar Socialstyrelsens statistik.

 • Hanteringen av influensa A(H1N1) 2009 utvärderad: Beredskapen i Sverige var bra – men det finns mycket att lära 2011-03-01 10:00

  Sverige var väl förberett för att möta en allvarlig pandemi, men det finns mycket att lära från hanteringen. Det visar den utvärdering som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen gjort i samverkan med Smittskyddsinstitutet på uppdrag av regeringen.