/
/
/

I dag lanseras Kunskapsguiden.se

den 31 maj 2011 kl. 13:15 Nyhet

Kunskapsguiden.se är en webbaserad plattform för alla som arbetar med hälsa, vård och omsorg. Där samlas bästa tillgängliga kunskap, vägledning och verktyg för utveckling anpassad för personal som möter äldre eller personer med psykisk ohälsa. Kunskapsguiden.se ger snabba och relevanta svar från en säker källa.

Syftet med Kunskapsguiden är att samla och kvalitetssäkra kunskap inom områdena äldre och psykisk ohälsa samt att utveckla ett pedagogiskt och målgruppsanpassat innehåll.

– Det är viktigt att innehållet blir pedagogiskt om det ska kunna vara till stöd för implementering av aktuell kunskap, metoder och modeller i den dagliga verksamheten, förklarar Ulrika Freiholtz, projektledare för Kunskapsguiden.

Samlad på ett ställe

På Kunskapsguiden finns kunskap från många olika aktörer samlad, och inte bara från Socialstyrelsen. Det är för att de som arbetar med äldre eller med personer med psykisk ohälsa enkelt och snabbt ska kunna hitta den kunskap de söker.

– I stället för att få massor av träffar på internet och inte veta vilken kunskap som är den mest tillförlitliga serveras informationen på Kunskapsguiden samlad och kvalitetssäkrad på ett ställe. Det finns ett tydligt behov av en sådan service bland personal inom hälsa, vård och omsorg. Att förpacka vårt kunskapsunderlag på ett målgruppsanpassat sätt kan göra skillnaden för dem vi ytterst är till för, säger Ulrika Freiholtz.

E-lärandemoduler

Vid lanseringen finns två e-lärandemoduler utvecklade av Socialstyrelsen på Kunskapsguiden. E-lärande är ett webbaserat sätt att lära sig något nytt genom att klicka och agera på webbsidan i stället för i till exempel ett klassrum. Det två e-lärandemodulerna utgår ifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Schizofreni respektive depression och ångest. Under 2011 kommer fler moduler.

– Webbaserat lärande kommer vara ett viktigt utvecklingsområde för Kunskapsguiden, säger Ulrika Freiholtz. Kunskapsguiden kommer att anpassas kontinuerligt efter användarna och kommer att utvecklas i takt med de nya möjligheter som ständigt dyker upp på webben.

Bred samverkan

Under 2010 bildades ett redaktionsråd för Kunskapsguiden, med representanter från Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Statens folkhälsoinstitut och Sveriges kommuner och landsting (SKL), som i sin tur har bjudit in representanter från landets landsting och kommuner. Det är bland annat dessa aktörer som bidrar med innehåll och står bakom guiden. Insamling av kunskapsunderlag kommer framöver att ske även från en vidare krets av kunskapsproducenter. Det viktiga är att kunskapen är nationellt gångbar.

Se även Kunskapsguiden.se

Kontakt

Ulrika Freiholtz
075-247 31 75

Mer hos oss

Kunskapsguiden.se