/
/
/

Klartecken till sms-påminnelser i vården

den 18 maj 2011 kl. 08:41 Nyhet

Det ska bli tillåtet att skicka sms och e-post med påminnelser och kallelser inom vården. Förutsättningen är att meddelandena inte innehåller detaljer om patientens hälsotillstånd och att patienten gett sitt medgivande.

Socialstyrelsen föreslår att det ska bli tillåtet för vården att skicka vissa uppgifter till patienter över öppna nät.

– Att påminna patienter om besök på till exempel vårdcentralen eller tandläkaren via sms är smidigt och uppskattat av både patienter och vårdgivare, säger Anders Printz, avdelningschef.

Genom ett begränsat undantag i Socialstyrelsens föreskrifter blir det möjligt för vårdgivare att använda sms och e-post vid kallelser och påminnelser till sina patienter.

Vårdgivarna sätter säkerhetsnivån

I patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter om journalföring och informationssäkerhet finns bestämmelser om hur patientuppgifter får hanteras. Vårdgivarna har ansvar för att patientinformation hanteras säkert.

– Vi ger nu vårdgivarna en möjlighet att själva besluta om en tillräcklig säkerhetsnivå för sin hantering av påminnelser och kallelser, säger Anders Printz.

Att förhindra att obehöriga får tillgång till känsliga uppgifter om patienter är oerhört viktigt för att vården ska kunna skydda patienternas integritet. Inför att vårdgivaren beslutar om att använda sig av kallelser och påminnelser via sms och e-post ska de därför också göra en behovs- och riskanalys.

Träder i kraft i höst

De ändrade föreskrifterna remitteras nu till ett antal kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. Planen är att de nya reglerna ska träda i kraft i september.

Kontakt

Maria Jacobsson
Jurist
075-247 31 87

Anders Printz
Avdelningschef
075-247 33 99