/
/
/

Tonårsaborterna fortsätter nedåt

den 7 juni 2011 kl. 14:45 Nyhet

Antalet aborter bland unga kvinnor minskar och kurvan för tonårsaborter fortsätter nedåt visar Socialstyrelsens rapport över aborter i fjol.

Det finns skillnader över landet. Aborter bland tonåringar är vanligast på Gotland samt i Värmlands och Stockholms län. Blekinge, Kronoberg och Jönköping finns i andra änden av skalan. Totalt minskade tonårsaborterna med 7,1 procent i fjol jämfört med 2009, en nedgång till totalt 6 390 aborter bland flickor och unga kvinnor under 20 år.

– Det är ännu för tidigt att säga om det vi ser är början på en ny trend eller om kurvan kommer att vänta uppåt igen, säger Karin Gottvall, utredare på Socialstyrelsen.

Totalt utfördes 37 693 aborter under 2010 vilket är en liten minskning jämfört med 2008. I fjol gjordes 20,9 aborter per 1000 kvinnor vilket kan jämföras med 21,3 aborter per 1000 kvinnor två år tidigare. Nedgången syns i de två yngsta åldersgrupperna, bland kvinnor 15-19 år respektive 20-24 år.

Det finns fortfarande skillnader mellan länen sett till vilken abortmetod som används. I genomsnitt är cirka 87 procent av de tidigaste aborterna medicinska, vilket innebär att graviditeten avbryts genom läkemedelsbehandling. Alternativet är kirurgisk abort där graviditeten skrapas eller sugs ut under narkos eller lokalbedövning. Andelen medicinska aborter varierar mellan drygt 97 procent i Kalmar och 73 procent i Dalarna.

Några övriga fakta i korthet

  • Nästan åtta av tio aborter (79 procent) utförs före den nionde graviditetsveckan.
  • Abort är vanligast bland kvinnor mellan 20 och 24 år.
  • Aborttalet (antalet aborter per 1000 kvinnor) är högst på Gotland, i Stockholm och i Norrbotten och lägst i Kronoberg, Jönköping och Blekinge.
  • De senaste aborterna, som kräver Rättsliga rådets tillstånd, ökade från 0,9 procent 2009 till 1,1 procent under 2010. Totalt utfördes 410 aborter efter den 18:e graviditetsveckan, vanligen på grund av fosterskada eller kromosomavvikelse hos fostret eller sociala problem för kvinnan.

Kontakt

Karin Gottvall
075-247 38 99

Henrik Passmark
075-247 40 48

Ladda ner eller beställ

Aborter 2010

Mer hos oss

Aborter

Abortstatistik