Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Förslag om skärpta föreskrifter för läkemedelshantering

den 8 juni 2011 kl. 08:00 Nyhet

Vården ska bli skyldig att erbjuda personer som är 75 år eller äldre och har minst fem olika läkemedel så kallade läkemedelsavstämningar. Dessutom ska strukturerade genomgångar av läkemedel erbjudas till patienter som har problem orsakade av felaktig medicinering, föreslår Socialstyrelsen.

Myndigheten har kartlagt hur vården av äldre patienter fungerar i den öppna vården och särskilda boenden. Rapporten ”Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning: Läkarens roll” bygger på enkätsvar från 625 vårdcentraler och intervjuer med läkare.

– 62 procent av vårdcentralerna anger att tidsbrist är den vanligaste orsaken till att man inte erbjuder genomgångar av en äldre persons läkemedel, säger utredaren Johan Fastbom.

En läkemedelsgenomgång innebär att läkemedel metodiskt och strukturerat gås igenom och analyseras utifrån en enskild persons fysiologiska förutsättningar, känslighet för läkemedel och behov. Det handlar till exempel om att identifiera läkemedel som ger biverkningar eller påverkar varandra och därför inte ger avsedd effekt. Ett annat verktyg är läkemedelsavstämningar som innebär att en persons samlade användning av läkemedel kartläggs.

Socialstyrelsen vill skärpa föreskrifterna för läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och går nu ut med ett förslag på remiss. Personer som är 75 år eller äldre och har fem eller fler läkemedel ska erbjudas läkemedelsavstämningar när de för första gången får hemsjukvård, flyttar in i ett särskilt boende, besöker den öppna vården eller läggs in på sjukhus.

– Varje vårdgivare ska dessutom erbjuda läkemedelsgenomgångar till patienter som har problem som beror på läkemedel, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens generaldirektör.

Uppemot 30 procent av alla äldre som läggs in akut på sjukhus idag gör det till följd av biverkning som orsakats av läkemedel.

– Felaktig medicinering orsakar lidande hos många gamla personer helt i onödan och det kan aldrig vara acceptabelt. Genom att skärpa föreskrifterna bidrar vi till en säkrare vård, inte minst för den grupp multisjuka äldre som behandlas med många läkemedel, säger Lars-Erik Holm.