/
/

2011 juni

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under juni 2011.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Insatser för våldsdrabbade kvinnor och barn utan effekt 2011-06-30 10:00

  Socialstyrelsen har utvärderat insatser för misshandlade kvinnor och barn som bevittnat våld. Varken socialtjänstens eller kvinnojourernas insatser har effekt på den psykiska ohälsan, visar studien.

 • Öppen psykiatrisk tvångsvård brister 2011-06-28 10:00

  En samordnad vårdplan saknas i över hälften av fallen för patienter som förs över till den öppna psykiatriska tvångsvården. – De har ofta kortare vårdtid än fyra veckor och får sällan andra insatser än medicinering. Sjuka människor riskerar att inte få sitt behov av hjälp tillfredställt, säger Socialstyrelsens utredare Nina Frohm.

 • Ökad dödlighet bland bröstcancerpatienter med psykisk sjukdom 2011-06-22 11:00

  Personer med psykisk sjukdom löper högre risk att dö av sin cancer än övriga. Bland kvinnor med bröstcancer är överlevnaden lägre om de samtidigt har en psykisk sjukdom.

 • Strokepatienter får inte vård i rimlig tid 2011-06-21 09:00

  En patient som drabbas av en liten stroke till följd av förträngningar i halskärlen bör opereras inom 14 dagar efter symptom. Bara hälften av landstingen klarar detta, visar en nationell utvärdering från Socialstyrelsen.

 • Allvarliga anklagelser som saknar grund 2011-06-21

  Debattreplik av Anders Printz, avdelningschef, i Dagens Medicin den 21 juni 2011.

 • Komplettering av nationella riktlinjer för hjärtakärl-läkemedel 2011-06-20 09:30

  Warfarin bör fortfarande vara förstahandsvalet vid behandling av förmaksflimmer för att förebygga stroke. Det rekommenderar Socialstyrelsen i kompletteringen av nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och strokesjukvård.

 • IT-problem skapar risker för patienter 2011-06-20 09:20

  Socialstyrelsen har granskat informationssäkerheten på sex universitetssjukhus i landet. Vid samtliga sjukhus finns brister som kan leda till att patienter kommer till skada.

 • Nya regler om livsuppehållande behandling klara 2011-06-17 07:30

  Socialstyrelsen publicerar för första gången bindande föreskrifter om livsuppehållande behandling. Dessutom har en särskild handbok tagits fram. Den ska ge personalen stöd i arbetet med svårt sjuka patienter.

 • Tre sjukhus får tillstånd att bedriva rikssjukvård 2011-06-15 12:30

  Rikssjukvårdsnämnden har beslutat att Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge får bedriva behandling av barn med cochleaimplantat som rikssjukvård. Akademiska sjukhuset i Uppsala och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg beviljas tillstånd att bedriva rikssjukvård för att behandla kraniofaciala missbildningar.

 • Dvärgbandmask liten folkhälsorisk men utökad övervakning föreslås 2011-06-15 11:00

  I februari påvisades parasiten rävens dvärgbandmask för första gången hos en räv i Sverige. Nu lämnar Jordbruksverket och Socialstyrelsen efter samråd med flera andra myndigheter och aktörer förslag till regeringen på en kombination av åtgärder.

 • Psykiskt sjuka får sämre vård vid hjärtinfarkt 2011-06-14 13:00

  Personer som drabbas av hjärtinfarkt och som samtidigt har en psykisk sjukdom får inte ballongutvidgning av hjärtats kranskärl i samma omfattning som övriga patienter. Psykiskt sjuka patienter har också ökad risk att avlida inom sex månader efter hjärtinfarkt.

 • Förslag om skärpta föreskrifter för läkemedelshantering 2011-06-08 08:00

  Vården ska bli skyldig att erbjuda personer som är 75 år eller äldre och har minst fem olika läkemedel så kallade läkemedelsavstämningar. Dessutom ska strukturerade genomgångar av läkemedel erbjudas till patienter som har problem orsakade av felaktig medicinering, föreslår Socialstyrelsen.

 • Äldres mediciner ska kartläggas 2011-06-08

  Debattartikel av generaldirektör Lars-Erik Holm i Svenska Dagbladet den 8 juni 2011.

 • Tonårsaborterna fortsätter nedåt 2011-06-07 14:45

  Antalet aborter bland unga kvinnor minskar och kurvan för tonårsaborter fortsätter nedåt visar Socialstyrelsens rapport över aborter i fjol.

 • Kommuner och landsting brister i ansvar för missbruksvården 2011-06-07 09:00

  Svensk missbruks- och beroendevård har stora regionala kvalitetsskillnader. Socialstyrelsens tillsyn visar att många kommuners socialnämnder saknar tydliga mål för arbetet och att det i hög utsträckning saknas uppdrag från landstingen till de vårdgivare som tar emot missbrukare.