/
/
/

Vilka behov av stöd har äldre utan äldreomsorg?

den 22 december 2011 kl. 09:00 Nyhet

Drygt 65 procent av de äldre över 80 år utan äldreomsorg har behov av stöd. De flesta har en närstående till hjälp, men 19 procent saknar någon som kan hjälpa dem. - Kommuner bör göra mer för att hitta dem som helt saknar stöd, säger Welat Songur, utredare vid Socialstyrelsen.

I dag presenterar Socialstyrelsen rapporten ”Behovsbarometern – äldre. En undersökning om behovet av hjälp och stöd bland äldre utan äldreomsorg”. Undersökningen bygger på 1 100 telefonintervjuer med personer som är 80 år och äldre och som inte hade kommunal äldreomsorg vid intervjutillfället.

Resultatet från undersökningen visar att äldre utan omsorg har behov av stöd. Kvinnor, ensamstående och äldre med dålig hälsa är i störst behov av hjälp. De vanligaste behoven är hjälp med praktiska småtjänster som att boka läkartid, städa, byta lampor och att skotta snö. Kvinnor behöver mer hjälp med praktiska småtjänster, medan männen behöver mer hjälp med omvårdnad. 

– Det är viktigt att synliggöra gruppen äldre över 80 år som inte har äldreomsorg i dag. Kommuner skulle behöva bedriva mer uppsökande verksamhet för att hitta äldre som har behov, men som ännu inte ansökt om äldreomsorg. Särskilt viktigt är det att hitta dem som inte har någon som kan hjälpa dem idag, säger Welat Songur som varit projektledare för rapporten.

De äldre i undersökningen får hjälp från olika håll. Främst får de hjälp av familjen som make, maka, sambo, särbo, barn och barnbarn eller annan anhörig. Även grannar hjälper de äldre med en del småtjänster. Privatköpt hjälp förekommer också. Den grupp äldre som saknar någon som hjälper dem uppger att det främst behöver hjälp med sociala aktiviteter och serviceinsatser.

Undersökningen visar att de äldre endast i liten utsträckning ansökt om äldreomsorg, trots att de ansåg sig behöva det. Vissa uppgav att de inte tänkt på det, medan andra var på väg att ansöka om hemtjänst. Det fanns även äldre som inte visste hur man ansökte om äldreomsorg, eller var osäkra på om de kunde få äldreomsorg.

Det är första gången som Socialstyrelsen gör denna undersökning och syftet är att ge en nationell bild av äldres behov av hjälp och stöd.