/
/
/

Fortsatt ökning av cancerfall

den 9 december 2011 kl. 12:00 Nyhet

Antalet rapporterade maligna cancerfall till det svenska cancerregistret fortsätter att öka. Under 2010 rapporterades 55 342 fall – cirka 700 fler än föregående år. Det visar Socialstyrelsens årliga rapport med statistik om nya cancerfall.

Den ökning som syns i statistiken beror till stor del på att befolkningen blir allt äldre, men också på faktorer som screening och förbättrade diagnostiska metoder. Könsfördelningen är jämn bland cancerfallen, kvinnor drabbades i 48 procent av fallen under 2010 och män i 52 procent.

Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer, med 30 procent av de diagnostiserade fallen. Hos män är prostatacancer vanligast och svarar för 33 procent av fallen. Den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor är malignt melanom och övrig hudcancer (utom basalcellscancer). Såväl malignt melanom som övrig hudcancer ökar årligen med drygt 3 procent i Sverige. Det är den högsta ökningstakten bland de vanligare cancerformerna.

Antalet diagnostiserade fall av lungcancer har länge minskat bland män medan det stadigt ökat bland kvinnor. Förekomsten av lungcancer är dock fortfarande högre hos män.

Sannolikheten att drabbas av cancer före 75 års ålder är 31 procent för män och 28 procent för kvinnor.

Kontakt

Staffan Khan
075-247 38 40