/
/
/

Dags för kompetenscentrum på tandvårdsområdet att söka statsbidrag

den 29 december 2011 kl. 10:00 Nyhet

Socialstyrelsen fördelar 8 miljoner kronor till kompetenscentrum på tandvårdsområdet.

Syfte med statsbidraget

Syftet med kompetenscentrum är att samla kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd respektive dentala material, vilket kan förväntas bidrag till en kvalitetshöjning inom tandvården.

Ansökningstid

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 28 februari 2012.

Här kan du läsa mer om statsbidraget och ansökningsförfarandet.

Kontakt

Frida Azadi
075-247 42 16