/
/
/

Brister i vård och omsorg om de mest sjuka äldre

den 15 december 2011 kl. 08:00 Pressmeddelande

Landsting och kommuner brister i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Många behandlas med läkemedel som kan vara direkt olämpliga. Inom hemsjukvården kan det även vara svårt för de mest sjuka äldre att få tillgång till läkare och hjälp på jourtid.

I gruppen mest sjuka äldre ingår cirka 300 000 personer som är 65 år eller äldre och är många helt beroende av andra personer för att klara sin vardag. Socialstyrelsen publicerar idag två rapporter om deras vård och omsorg.

Där framgår att:  

  • 28 000 av de mest sjuka äldre – motsvarade 9 procent av gruppen – vårdades under 2010 på sjukhus för ett sjukdomstillstånd som en väl fungerande primärvård och äldreomsorg i många fall hade kunnat förebygga.
  • 49 000 eller 16,6 procent i gruppen hade behandlats med minst ett läkemedel som kan vara olämpligt att ge äldre personer.
  • 28 000 personer (9,4 procent) använde minst tre psykofarmaka samtidigt.
  • Hälften av landstingen har inte beskrivit de mest sjuka äldres särskilda behov i sina uppdrag till primärvården.
  • Den basala hemsjukvården brister i tillgänglighet och läkarmedverkan. Avancerad hemsjukvård bör byggas ut. Alla får inte en individuell plan och en fast vårdkontakt, som de behöver.
  • De mest sjuka äldre riskerar att missgynnas av vårdvalssystemet, om de inte har en engagerad företrädare.

– Det är oerhört viktigt att primärvården och äldreomsorgen tillsammans ger de mest sjuka äldre en vård som är kvalificerad, tillgänglig, flexibel och samordnad, säger Ulla Höjgård, som är socialråd vid Socialstyrelsen.

Gert Alaby är samordnare för äldrefrågor vid Socialstyrelsen. Han understryker att frågor om personalens kompetens, bemanning, samverkan och ledning är helt avgörande för kvaliteten på den vård och omsorg som ges till de mest sjuka äldre.

– Om detta fungerar behöver inte äldre söka vård akut så ofta. Alla äldre får inte den hjälp de behöver från primärvård och äldreomsorg. Det är inte acceptabelt, säger Gert Alaby.

Kontakt

Ulla Höjgård
Socialråd
075-247 31 74

Gert Alaby
Samordnare för äldrefrågor
075-247 35 68