/
/

2011 december

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under december 2011.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Anhörigstödet har förbättrats men många kommuner kan göra mer 2011-12-28 11:00

  Kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd till personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har funktionshinder. Men fortfarande återstår mycket arbete. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.

 • Ingen förhöjd cancerrisk för kvinnor med PIP-implantat enligt fransk myndighet 2011-12-23 12:30

  Den franska tillsynsmyndigheten AFFSAPS har idag meddelat att det inte finns något påvisat orsakssamband mellan de inrapporterade cancerfallen och PIP-implantaten. De tidigare rekommendationerna från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket gäller därför fortfarande i Sverige.

 • Så kan vården bli mer jämlik 2011-12-22 13:30

  Skillnaderna är stora inom den svenska sjukvården. Det handlar om variationer mellan olika regioner, men också mellan olika grupper. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt jämlikheten i vården och ger också en rad rekommendationer för att minska skillnaderna.

 • Vilka behov av stöd har äldre utan äldreomsorg? 2011-12-22 09:00

  Drygt 65 procent av de äldre över 80 år utan äldreomsorg har behov av stöd. De flesta har en närstående till hjälp, men 19 procent saknar någon som kan hjälpa dem. - Kommuner bör göra mer för att hitta dem som helt saknar stöd, säger Welat Songur, utredare vid Socialstyrelsen.

 • Brister i vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2011-12-15 08:00

  Landsting och kommuner brister i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Många behandlas med läkemedel som kan vara direkt olämpliga. Inom hemsjukvården kan det även vara svårt för de mest sjuka äldre att få tillgång till läkare och hjälp på jourtid.

 • Nya jämförelser av vård och omsorg om äldre 2011-12-14 09:00

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar i dag den andra gemensamma rapporten med öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre.

 • Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2011-12-14 09:00

  I dag presenterar Socialstyrelsen den tredje rapporten om äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende. Rapporten bygger på enkätsvar från 56 000 äldre personer med hemtjänst och 31 000 som bor i äldreboende.

 • Fortsatt ökning av cancerfall 2011-12-09 12:00

  Antalet rapporterade maligna cancerfall till det svenska cancerregistret fortsätter att öka. Under 2010 rapporterades 55 342 fall – cirka 700 fler än föregående år. Det visar Socialstyrelsens årliga rapport med statistik om nya cancerfall.

 • Konferens om rikssjukvård 2011-12-09 10:00

  Den 16 december arrangerar Rikssjukvårdsnämnden en workshop om rikssjukvård. Det är en direkt fortsättning på den konferens som anordnades förra året.

 • Tydligare krav på hälsoundersökningar av asylsökande 2011-12-07 09:30

  Socialstyrelsen vill att fler asylsökande ska ges möjlighet att genomgå hälsoundersökningar av bättre kvalitet. Nya föreskrifter och allmänna råd träder i kraft från årsskiftet. I dem betonas bland annat hälsoundersökningarnas betydelse för barnen och vikten av att den psykiska hälsan vägs in.

 • Ledningssystem behöver utvecklas i vården 2011-12-07 09:00

  Politiker i nämnder och styrelser i hälso- och sjukvården måste ta ett större ansvar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Socialstyrelsen har granskat 23 landsting, regioner och två privata vårdgivare. Av samtliga krävdes åtgärder för att öka kännedomen och främja införandet av ledningssystem.

 • Brister vid akuterna i somras 2011-12-06 10:00

  Oerfaren personal får ta avgörande beslut om i vilken turordning akut sjuka patienter ska tas om hand. Felaktiga beslut följs inte alltid upp och personalen får ingen återkoppling om vad som behöver förbättras. Det är några av de patientsäkerhetsrisker Socialstyrelsen upptäckte i en sommartillsyn vid 29 av landets akutmottagningar.

 • Stora variationer inom missbruks- och beroendevården 2011-12-06

  Debattartiklar av Petra Otterblad Olausson, avdelningschef, och Ann-Britt Thulin, utredare, båda på Socialstyrelsen. Artiklarna publicerades i flera lokala medier mellan oktober och december 2011.

 • Stora variationer inom missbruks- och beroendevården 2011-12-06

  Debattartikel av Petra Otterblad Olausson, avdelningschef, och Ann-Britt Thulin, projektledare, i Hallands Nyheter den 6 december 2011.

 • Större variation i kostråden i sjukvården 2011-12-05 10:30

  Undvika fett, låta GI styra inköpslistan, äta Medelhavskost eller minska kolhydratintaget? Socialstyrelsen öppnar nu för fler val och bättre anpassning till individuella önskemål i sjukvårdens kostrådgivning till personer med diabetes. Fyra alternativ kan erbjudas, men inte extrem lågkolhydratkost.