/
/
/

Fortsatt färre som ammar

den 30 augusti 2011 kl. 09:00 Nyhet

Andelen mammor som ammar sina barn fortsätter att minska. Över landet råder stora regionala skillnader. Socialstyrelsens rapport visar även att andelen föräldrar som röker under barnets första levnadsmånad har minskat.

Socialstyrelsens senaste rapport om amning som gäller barn födda 2009, visar att amningen fortsätter att minska. Statistiken gäller barn som ammas helt eller delvis, där de sistnämnda även fått bröstmjölksersättning, välling eller annan kost.

Av de barn som föddes 2009 ammades 97 procent vid en veckas ålder varav 85 procent ammades helt. Vid två månaders ålder ammades 88 procent, 69 procent helt. Det är en minskning med 3,3 procentenheter sedan 2004. Vid fyra månaders ålder var minskningen 5,2 procentenheter och vid sex månaders ålder 7,2 procentenheter.

Rapporten visar att det finns stora regionala skillnader. I Stockholms län ammades 92 procent av barnen helt eller delvis vid två månaders ålder. Motsvarande siffra för Jönköping var 85 procent. På Gotland ammades nästan 21 procent av barnen vid ett års ålder medan endast 9 procent ammades i Halland vid samma ålder.

I normala fall täcker enbart bröstmjölk näringsbehovet hos barn upp till sex månader, med undantag för vitamin D. Till skillnad från modersmjölksersättning skyddar bröstmjölken mot infektioner och innehåller en rad substanser som kan ha betydelse för barnets tillväxt.

Allt färre spädbarnsföräldrar röker

Socialstyrelsens rapport visar att rökningen bland småbarnsföräldrar också fortsätter att minska. Tobaksrök skadar slemhinnorna i luftvägarna och påverkar kroppens immunförsvar. Små barn är särskilt känsliga för exponering av tobaksröken och barn som är utsatta får därför fler luftvägsinfektioner, fler öroninflammationer och behöver oftare sjukhusvård.

Av barnen födda 2009 hade drygt 13 procent minst en familjemedlem som rökte under barnets första levnadsmånad. Bland mammorna rökte drygt 5 procent vilket är en minskning med 3,7 procentenheter sedan år 2000.
Även här syns tydliga regionala skillnader. Värmland har den högsta andelen rökande mammor under barnets första levnadsmånad med 7,8 procent. I Västerbotten var motsvarande siffra 2,6 procent.