/
/
/

Ledsagning varierar stort mellan landets kommuner

den 1 april 2011 kl. 09:00 Nyhet

Ledsagningen för personer med funktionsnedsättning skiljer sig kraftigt åt mellan landets kommuner. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan personer med funktionsnedsättning beviljas ledsagning respektive ledsagarservice.

Syftet är att den enskilde med hjälp av en ledsagare ska kunna leva ett aktivt liv som andra och till exempel gå på bio, träffa vänner och delta i sportaktiviteter. Tanken är att bryta den isolering som kan bli följden av att ha en nedsatt funktionsförmåga.

Socialstyrelsens kartläggning visar att det finns stora skillnader mellan kommunernas insatser. Större enhetlighet behövs så att personer med funktionsnedsättning ska kunna erbjudas individuellt utformad ledsagning på lika villkor och av god kvalitet, oavsett vilken kommun de bor i.

– Former, omfattning och även villkoren för ledsagning varierar runt om i landet. För många personer med funktionsnedsättning är ledsagning helt avgörande för att de ska kunna delta i samhällslivet, säger Håkan Ceder, som är överdirektör på Socialstyrelsen.

De vanligaste problemen kring ledsagning handlar om svårigheten att rekrytera personal.

– Ett sätt att komma åt problemet kan vara att inrätta särskilda team med erfaren personal som på en del av sin tjänst arbetar med ledsagning, säger avdelningschef Petra Otterblad Olausson.

Enligt Socialstyrelsen skulle bättre samverkan mellan kommunerna vara ett annat sätt att utveckla ledsagningsverksamheten.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05

Petra Otterblad Olausson
075-247 32 42

Mårten Wirén
075-247 32 64