/
/
/

Inga nya dispenser från föreskrifter om blodverksamhet efter årsskiftet

den 12 april 2011 kl. 16:00 Nyhet

Senast vid årsskiftet ska landets blodcentraler ha tagit fram kvalitetssäkra system för att skilja blodkomponenter avsedda för transfusion från de som ska användas för läkemedelsframställning.

– Vi kommer därefter inte att bevilja några nya dispenser, säger Anders Tegnell, som är avdelningschef på Socialstyrelsen.

I somras beviljades ett 20-tal blodverksamheter dispens från bestämmelsen om att män som har haft sex med män ska få möjlighet att lämna blod om mer än ett år gått sedan det senaste sexuella risktillfället. Bestämmelsen finns i Socialstyrelsens nya föreskrifter om blodverksamhet som trädde i kraft 1 april 2010.

Samtidigt gäller Läkemedelsverkets föreskrifter för läkemedelstillverkning, som innebär permanent avstängning från blodgivning för personer som har haft ett sexuellt riskbeteende.

– Vi beviljade dispenserna för att verksamheterna skulle kunna ta fram säkra system för att skilja på blodkomponenterna beroende på vad de ska användas till. Plasma behövs för tillverkning av läkemedel och det hade kunnat bli problem med leveranser om vi inte hade gjort ett undantag från bestämmelsen, säger Monica Axelsson som är utredare på Socialstyrelsen.

De nuvarande dispenserna går ut den 10 juni, men långtifrån alla verksamheter har infört kvalitetssäkra system. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har nu gemensamt skrivit till landstingen och informerat om möjligheten att få dispensen förlängd fram till årsskiftet.

Vårdgivare som ansöker om det ska skicka in en handlingsplan och redovisa hur verksamheten tänkt säkra ett system för att skilja blod och plasma för transfusion från plasma för läkemedelsframställning.

– Vi kommer tillsammans med Läkemedelsverket att gå igenom och göra en gemensam bedömning av handlingsplanen innan dispens beviljas, säger Monica Axelsson.

Dispens kan ges längst till den 31 december 2011.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05