/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Information med anledning av rådande värmebölja och allvarliga skogsbränder 2018-07-18 14:00

  Sedan i måndags samverkar Socialstyrelsen med övriga bevakningsansvariga myndigheter med anledning av den rådande värmeböljan och det stora antalet allvarliga skogsbränder som rasar på ett flertal platser över hela landet.

 • Utsatta barns skolgång måste tryggas 2018-06-26 09:00

  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten, och Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats den 26 juni 2018.

 • Processförändringar ska öka förutsättningarna att klara kunskapsprov 2018-06-20 14:30

  Socialstyrelsen har beslutat att göra förändringar i kunskapsprovsprocessen för hälso- och sjukvårdspersonal som är utbildade utanför EU och EES. Detta för att öka förutsättningarna för att de sökande ska klara proven.

 • Ny metod lyfts fram i nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2018-06-19 09:00

  En ny metod för att behandla svår förträngning i en av hjärtklaffarna får hög prioritet i Socialstyrelsens uppdaterade Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Nya blodförtunnande läkemedel till personer med förmaksflimmer, så kallade NOAK, får också genomgående högre prioritet än det äldre läkemedlet warfarin.

 • Minskade regionala skillnader i antal organdonatorer 2018-06-18 10:00

  I södra Sverige har donationsfrekvensen ökat det senaste året. I sydöstra regionen, där Kalmar, Östergötland och Jönköping ingår, med så mycket som 56 procent jämfört med året innan. Även södra regionen, med Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra Halland, rapporterar en ökning av donationsfrekvensen, där med 38 procent.

 • Steg mot en ny nationell högspecialiserad vård 2018-06-15 13:30

  Arbetet med nationell högspecialiserad vård går nu vidare till nästa fas när den nya lagen börjar gälla den 1 juli. Centralt för det fortsatta arbetet är att effekterna för akutsjukvården behöver analyseras och att tidsplan och arbetssätt är väl förankrade med berörda aktörer.

 • Ny kartläggning av digitala vårdtjänster – nationell uppföljning föreslås 2018-06-15 09:00

  Antalet digitala läkarbesök har ökat kraftigt. Patienter i storstäderna är de mest frekventa användarna och 90 procent av dem är under 50 år, visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av digitala vårdtjänster skiljer sig mellan landstingen, därför föreslås att detta sker nationellt.

 • Allt fler kommuner har rutiner vid våldsutsatthet 2018-06-14 09:00

  Andelen kommuner med aktuella skriftliga rutiner för hur socialtjänsthandläggare ska agera vid tecken på att en vuxen utsatts för våld i en nära relation har ökat de senaste tre åren. Det visar årets öppna jämförelser av nio socialtjänstområden. Samtidigt varierar andelen med sådana rutiner från 59 till 41 procent beroende på socialtjänstområde.

 • Fler insjuknar i cancer men överlevnaden ökar 2018-06-14 06:30

  Under 2016 upptäcktes drygt 64 000 nya cancerfall i Sverige. Det är 6 000 fler än för fem år sedan. Även om fler insjuknar, överlever betydligt fler i dag sin cancerdiagnos. Överlevnaden ökar till och med kraftigt för flera cancersjukdomar. Det visar en ny rapport som Socialstyrelsen och Cancerfonden presenterar i dag.

 • Barn tillåts tolka inom offentlig verksamhet visar ny kartläggning 2018-06-08 09:00

  Minderåriga barn och andra anhöriga används istället för professionella tolkar inom offentlig verksamhet i Sverige. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen låtit göra. Användandet kan få allvarliga konsekvenser för de berörda, och innebär att patientsäkerheten och rättssäkerheten åsidosätts.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter